A A A
drukuj

PPK czy IKZE – co wybrać?

Data publikacji: 2018.12.07 godz. 14:39
OCENA
3.2/5

Emerytury w Polsce nie są zbyt wysokie. Zdecydowana większość emerytów uzyskuje świadczenie, które nie pozwala im na życie na poziomie, do którego zdążyli przywyknąć przez lata pracy. Osoby w wieku produkcyjnym powinny zastanowić się, czy chcą na emeryturze musieć liczyć każdy grosz, czy żyć wygodniej. Można bowiem oszczędzać dodatkowo na przyszłą emeryturę - w IKZE, a od 2019 roku także w PPK. Co wybrać?

Fot: PPK i IKZE - który program wybrać?

Wskazanie, czy lepsze dla przyszłego emeryta będzie oszczędzanie w IKZe czy w nowych PPK jest trudne. Wszystko zależy od wysokości wpłat na IKZE, które są dobrowolne oraz od tego, jak pieniądze te będą inwestowane. W PPK oszczędzający otrzymuje „gratis” dopłaty budżetowe i składki ze strony pracodawcy, co przemawia na korzyść takiego systemu. 

Istota PPK
PPK, czyli Pracownicze Plany Kapitałowe to zupełnie nowa konstrukcja w Polsce, która zacznie obowiązywać dla niektórych zatrudnionych od 1 lipca 2019 roku. Wówczas kilka milionów pracowników największych firm, tj. zatrudniających ponad 250 osób, automatycznie zostanie zapisanych do PPK. Z kolei od 1 stycznia 2021 roku PPK mają objąć wszystkich pracowników, bez względu na to, w jak dużej firmie są zatrudnieni. Co ważne, pracownicy na własne żądanie będą mogli wypisać się z PPK.
W ramach PPK pracownicy będą oszczędzać na dodatkowe świadczenie na starość. Polegać to będzie na:

  • potrącaniu 2 proc. wynagrodzenia brutto na konto emerytalne,
  • wpłacie minimum 1,5 proc. wynagrodzenia przez pracodawcę,
  • wpłacie z budżetu państwa 240 zł rocznie oraz jednorazowo 250 zł przy otwieraniu PPK.

Szukasz najlepszej lokaty? Porównaj oferty »

Pieniądze z PPK zasilać mają fundusze zdefiniowanej daty, które będą inwestować w akcje i obligacje, przynosząc realny wzrost oszczędności gromadzonych przez pracujących Polaków. Do tego zarówno pracodawca, jak i pracownik może powiększyć dobrowolnie wpłatę na PPK - pracodawca o kolejne 2,5 proc. wynagrodzenia, a pracownik o 2 proc.
Szacuje się, że roczna stopa z inwestycji w PPK wyniesie 3,5 proc., po odliczeniu poziomu inflacji. Oszczędności w PPK są zwolnione z podatku Belki, o ile nie zostaną wypłacone przed 60. rokiem życia oszczędzającego w mniej niż 120 ratach miesięcznych. W odróżnieniu od OFE, pieniądze w PPK będą przez cały czas własnością oszczędzającego, który jednak nie ma zbyt wielu możliwości decydowania o trybie inwestowania środków. Może jedynie zdecydować się na inny od domyślnego fundusz zdefiniowanej daty. Fundusz może pobierać maksymalnie 0,5 proc. wartości zarządzanych aktywów netto rocznie oraz ewentualną opłatę za sukces w wysokości maksymalnej 0,1 proc. aktywów.

IKZE istniejącą alternatywą dla PPK
Polskie państwo już dziś oferuje szczególny produkt pozwalający oszczędzać na dodatkową emeryturę. W ramach tzw. trzeciego filaru emerytalnego można zakładać Indywidualne Konta Emerytalne oraz Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego. Oszczędzanie w nich pozwala na uniknięcie konieczności płacenia od naliczonych odsetek, czy dywidend podatku Belki w wysokości 19 proc. osiągniętych zysków kapitałowych. Zachętą do oszczędzania w IKZE jest dodatkowa zachęta ze strony państwa, którą stanowi ulga w podatku dochodowym. Oszczędzający w IKZE mogą w ramach składanego co roku PIT-a odliczyć od przychodów wpłaty na IKZE do wysokości 1,2-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok. W 2018 roku jest to kwota 5331,60 zł. Od państwa więc dzięki takiemu odliczeniu każdy oszczędzający otrzymuje 960 zł wpłaty rocznie, przy rozliczeniu w pierwszym progu podatkowym skali.
Kapitał w IKZE podlega dziedziczeniu, należy do oszczędzającego, który sam wybiera wysokość wpłaty na IKZE oraz to, jak będą one lokowane w przyszłości. IKZE można założyć bowiem w:

  • banku - inwestycje sprowadzają się wówczas tylko do lokat,
  • zakładzie ubezpieczeniowym lub w towarzystwie funduszy inwestycyjnych,
  • powszechnym towarzystwie emerytalnym,
  • biurze maklerskim - zyskując dostęp do wszystkich instrumentów kasowych, jakie są notowane na giełdzie.

Konta oszczędnośœciowe z 18 banków. Porównaj oferty »

Giełdowe inwestowanie w ramach IKZE stwarza szanse na wypracowanie wysokich zysków, przekraczających kwoty, jakie można uzyskać w ramach PPK. Przyjmując długi horyzont inwestycyjny i dywersyfikację środków, można zmniejszyć ryzyko związane z grą giełdową, a przy tym od zysków kapitałowych wypracowanych dla IKZE nie płaci się podatku Belki. Kosztem dla klienta jest np. prowizja maklerska, która wynosi zwykle 0,39 proc. wartości transakcji. Konta IKZE najczęściej pozostają bezpłatne.
Większa kontrola nad swoimi oszczędnościami, dobrowolny wybór wysokości wpłaty, zachęta podatkowa oraz fakt, że można więcej zarobić, to czynniki przemawiające za IKZE. Jednak wszystkie te zalety są zachowane, jeśli wypłacić będziemy chcieli z IKZE pieniądze dopiero po ukończeniu 65. roku życia. Jeśli nie, będziemy musieli potraktować te kwoty jako przychód do opodatkowania. W przypadku PPK z kolei wcześniejsza rezygnacja spowoduje, że stracimy dopłaty otrzymane z budżetu państwa i 30 proc. tego, co dopłacił do PPK pracodawca, a od wypracowanych zysków potrącony zostanie podatek Belki.

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Kredyt gotówkowy w VeloBank »
  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »