A A A
drukuj

Produkty strukturyzowane w bankach – czy to się opłaca?

Data publikacji: 2018.10.08 godz. 12:18
OCENA
5.0/5

Banki oferują swoim klientom szereg różnego rodzaju produktów, wśród których są m.in. produkty strukturyzowane. Co to jest i czy klient powinien rozważyć możliwość inwestowania swoich pieniędzy w takie produkty?

Fot: Lokaty strukturyzowane - czy to się opłaca?

Produkt strukturyzowany oferowany przez bank powinien przynieść więcej zysku niż tradycyjna, terminowa lokata bankowa. Nie zawsze tak jest, zwłaszcza wtedy, gdy struktura ma wiele warunków do spełnienia w części inwestycyjnej, które minimalizują szanse na realizację zysku. 

Pojęcie produktów strukturyzowanych
Wspólna nazwa produktów strukturyzowanych odnosi się do różnych produktów, gdzie łączone są właściwości zarówno lokat terminowych, jak i różnych instrumentów właściwych dla rynku kapitałowego. Kwota inwestycji dokonanej w produkt strukturyzowany jest dzielona na:

  • część gwarantowaną,
  • część inwestowaną w ryzykowne instrumenty finansowe.

Szukasz najlepszej lokaty? Porównaj oferty »

Część inwestycyjna przeznaczana może być na inwestycje w akcje, waluty, indeksy giełdowe i tym podobne. Najczęściej spotykanym przedmiotem inwestycji opcyjnych są giełdowe indeksy, akcje i kursy walut, ale zdarza się, że produkt strukturyzowany opiera się na cenie ropy naftowej czy notowaniach towarów spożywczych.

Jak naliczany jest zysk w produktach strukturyzowanych?
Wszystko zależy od kompozycji produktu strukturyzowanego oraz tego, na jakim instrumencie rynku kapitałowego się opiera. Są opcje:

  • czasowe, w których wszystko zależy od tego, przez jaką część czasu trwania inwestycji dane akcje, indeksy czy waluty będą spełniały określony warunek, np. ich cena nie będzie niższa niż .....,
  • barierowe, w których przez cały czas trwania inwestycji dany instrument musi dotknąć jakiejś ceny,
  • na zakończenie, czyli określany jest warunek, który musi być spełniony na zakończenie okresu produktu strukturyzowanego,
  • autocall, gdzie sprawdzane jest kilka razy w ciągu całej inwestycji, czy spełniony został jakiś warunek,
  • proporcjonalne, w których wypłata zysku jest adekwatna do wzrostu wartości instrumentu z rynku kapitałowego powyżej ustalonego poziomu.

Konta oszczędnośœciowe z 18 banków. Porównaj oferty »

Niespełnienie jakiegokolwiek warunku wypracowania zysku z części inwestycyjnej powoduje przy produktach strukturyzowanych, że klientowi wypłacany jest minimalny zysk z części gwarancyjnej.

Czy i kiedy warto inwestować w struktury?
Produkty strukturyzowane są sprzedawane np. w postaci polis ubezpieczeniowych (tzw. polisolokat), obligacji czy certyfikatów inwestycyjnych. Klient musi być jednak świadomy tego, w co inwestuje. Ochrona kapitału w każdym z wymienionych przypadków może być inna. Spotykamy się z opcją zwrotu 100 proc. wpłaconych pieniędzy, ale struktury mogą mieć ochronę kapitału na niższym poziomie, co wiąże się z ryzykiem straty części zainwestowanych pieniędzy. Zasadniczo, im większa jest ochrona kapitału, tym mniejszy będzie potencjalny dochód.
Unikać powinniśmy produktów, w których warunek stawiany do osiągnięcia założonego zysku jest trudny do spełnienia. Na przykład, jeśli widełki cenowe grupy akcji branych pod uwagę w strukturze są niewielkie, to realnie trudno będzie się w nich zmieścić przez rok czy dwa lata trwania inwestycji. Nie warto na ogół inwestować w produkt, gdzie jest dużo różnych warunków do spełnienia.

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »
  • VeloKonto w VeloBank »