A A A
drukuj

Punkty dla kredytobiorcy: jak nalicza je BIK?

Data publikacji: 2013.04.10 godz. 16:43

Ekspert, eBroker.pl
OCENA
4.2/5

Wiedza na temat podstawowych zasad funkcjonowania Biura Informacji Kredytowej jest dość powszechna. Niewiele osób ma jednak świadomość tego, że reputacja kredytobiorcy znajduje odzwierciedlenie w dokładnej ocenie punktowej (tzw. scoringu). Jest ona generowana przez specjalny algorytm BIKSco CreditRisk®. Wyniki pobierane z bazy danych BIK odgrywają istotną rolę w trakcie procedury kredytowej. Dlatego warto przybliżyć zasady naliczania punktów, które są stosowane w ramach wspomnianego algorytmu BIKSco CreditRisk®.

"summary">Klient idealny uzyska 631 punktów …

Oprogramowanie stosowane przez Biuro Informacji Kredytowej generuje aktualną ocenę punktową danej osoby, jeżeli bank lub spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa wystosuje odpowiednie zapytanie. Odpowiedź BIK-u prócz danych identyfikacyjnych oraz wykazu aktualnych i spłaconych zobowiązań zawiera również konkretny wynik scoringu. Mieści się on w zakresie od 192 do 631 punktów.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Ocenę dostarczaną przez Biuro Informacji Kredytowej można podsumować przy pomocy bardziej ogólnej klasyfikacji. Jej graficznym odzwierciedleniem są gwiazdki. Biuro Informacji Kredytowej nadaje te symbole korzystając z poniższego przelicznika.

Uzyskany wynik punktowy:

 • od 192 punktów do 279 punktów –  1 gwiazdka
 • od 280 punktów do 367 punktów –  2 gwiazdki
 • od 368 punktów do 455 punktów – 3 gwiazdki
 • od 456 punktów do 543 punktów – 4 gwiazdki
 • od 544 punktów do 631 punktów – 5 gwiazdek

W ramach ciekawostki warto dodać, że około 90% kredytobiorców, którzy figurują w bazie danych BIK posiada co najmniej cztery gwiazki. Osoby należące do tej grupy mogą liczyć na bardziej przychylne stanowisko banków.

Ocenę punktową determinuje pięć czynników

Biuro Informacji Kredytowej zdecydowało się na ujawnienie dość dokładnych zasad obliczania scoringu. Dzięki temu kredytobiorcy w większym stopniu mogą kształtować swój wynik punktowy.

Informacje dostarczone przez BIK wskazują, że algorytm BIKSco CreditRisk® uwzględnia cztery główne czynniki:

 • terminowość spłaty zobowiązań (mnożnik 0,76)
 • aktywność kredytową klienta (mnożnik 0,11)
 • stopień wykorzystania dostępnych limitów kredytowych (mnożnik 0,08)
 • liczbę złożonych wniosków kredytowych (mnożnik 0,05)

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »

Warto zwrócić uwagę, że każdemu kryterium przypisano określony mnożnik. Na końcową ocenę w największym stopniu wpływa terminowość spłaty zaciągniętych zobowiązań. W tym kontekście trzeba przypomnieć, że BIK rejestruje tylko opóźnienia, które przekraczają 30 dni. Trzy kolejne aspekty nie są tak istotne dla ostatecznego wyniku scoringu. Mimo tego osoby ubiegające się o duży kredyt (np. hipoteczny) powinny:

 • uwiarygodnić swoją historię kredytową dzięki terminowym spłatom mniejszych zobowiązań (aktywny kredytobiorca jest lepiej oceniany przez algorytm BIKSco CreditRisk®)
 • zrezygnować z niepotrzebnych kart płatniczych i limitów zadłużenia w rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych, ponieważ takie rezerwy dostępnego kapitału redukują ocenę punktową
 • ograniczyć liczbę składanych wniosków kredytowych (system BIK zakłada, że osoba wnioskująca o kredyt w wielu bankach znajduje się w gorszej sytuacji finansowej)

Na ostateczny wynik klienta wpływa też piąty czynnik, czyli czas naliczany od daty powstania zaległości płatniczych. Algorytm BIKSco CreditRisk® przypisuje największe znaczenie informacjom pochodzącym z ostatniego roku. Wpływ starszych danych na ocenę punktową stopniowo maleje. Warto nadmienić, że uregulowane zaległości płatnicze po upływie trzech lat przestają rzutować na scoring

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus