A A A
drukuj

Sprzedawca indywidualny też odpowiada za sprzedany towar

Data publikacji: 2017.09.12 godz. 15:42

Ekspert, eBroker.pl
OCENA
5.0/5

Odpowiedzialność za wady sprzedanej rzeczy ponosi nie tylko przedsiębiorca. Osoba nieprowadząca działalności gospodarczej także odpowiada za wady sprzedawanego przedmiotu.

Fot: Sprzedawca odpowiada za wysłany towar.

Popularyzacja Internetu przyniosa prawdziwy rozkwit sprzedaży realizowanej pomiędzy osobami prywatnymi. Dzięki portalom ogłoszeniowym oraz aukcyjnym, o wiele łatwiej można znaleźć osoby oferujące ciekawe przedmioty w ramach domowych porządków lub wyprzedaży. Obydwie strony takich prywatnych transakcji, powinny zdawać sobie sprawę z obowiązujących regulacji prawnych. Znajomość przepisów umożliwi kupującemu skuteczne dochodzenie swoich praw w przypadku zakupienia wadliwego przedmiotu i uświadomi sprzedawcę o jego obowiązkach. Ze względu na brak dostatecznej wiedzy Polaków dotyczącej zasad prywatnej sprzedaży, w kolejnym artykule z cyklu „Poznaj swoje prawa” informujemy m.in. o odpowiedzialności, którą prywatny sprzedawca ponosi za sprzedawaną rzecz i zasadach ewentualnego zwracania towaru.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »

Osoba prywatna przez kolejne 2 lata odpowiada za sprzedany towar
Na wstępie warto dokonać rozróżnienia pomiędzy zakupem towaru od przedsiębiorcy i osoby prywatnej. Jeżeli kupującym jest konsument (osoba nabywająca towar od przedsiębiorcy w celu bezpośrednio niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą lub zawodową), to do transakcji będą stosowane specjalne przepisy tzw. prawa konsumenckiego. Te regulacje przyznają kupującemu specjalne uprawnienia. Przykładem może być prawo odstąpienia przez konsumenta od umowy zakupu przedmiotu przez Internet (w ciągu 14 dni).
Dowiedz się więcej o tym, jak można zwrócić towar kupiony przez Internet »

Zakupy od osoby prywatnej, nie zapewniają możliwości skorzystania z nadzwyczajnych uprawnień przysługujących konsumentowi. W takiej sytuacji, zastosowania nie będą miały przepisy ustawy o prawach konsumenta. Przy zakupie towaru od „nieprzedsiębiorcy”, stosuje się wyłącznie odpowiednie przepisy z kodeksu cywilnego.
Wspomniany kodeks w artykule 556 wskazuje, że w ramach rękojmi „sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną”. Wadą fizyczną jest niekompletność towaru, brak jego użyteczności albo brak określonej właściwości (deklarowanej przez sprzedawcę lub wynikającej ze specyfiki towaru). Z wadą prawną mamy do czynienia, jeżeli sprzedana rzecz stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona jakimś prawem takiej osoby. Co ważne, sprzedawca zostaje zwolniony z odpowiedzialności dotyczącej rękojmi jeśli klient w chwili zakupu wiedział o wadzie.
Warto zwrócić uwagę, że strony mogą ograniczyć, rozszerzyć lub nawet wyłączyć odpowiedzialność wynikającą z rękojmi. Takie swobodne zmiany będą możliwe, jeżeli nie dochodzi do transakcji z udziałem sprzedającego przedsiębiorcy oraz konsumenta (sprzedaży konsumenckiej). Brak szczególnych uregulowań w umowie sprzedaży zawieranej przez osoby prywatne oznacza, że kwestia rękojmi jest rozstrzygana na podstawie przepisów z kodeksu cywilnego (KC).

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »
Zgodnie z przepisami KC, prywatny sprzedawca rzeczy ruchomej (np. telefonu komórkowego lub laptopa) odpowiada w ramach rękojmi, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru. W przypadku nieruchomości, analogiczny okres odpowiedzialności sprzedającego obecnie rozciąga się aż na pięć lat. Powyższe terminy nie dotyczą sytuacji, w której sprzedawca podstępnie zataił wadę. Wtedy uprawnienia z tytułu rękojmi można zrealizować w każdym czasie.
Przejdź na drugą stronę i sprawdź, jakie są możliwości nabywcy wadliwego towaru »

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus