A A A
drukuj

Ubezpieczenie do kredytu gotówkowego – czy warto?

Data publikacji: 2018.10.10 godz. 12:05
OCENA
0/5

Ubezpieczenie kredytu jest jedną z form zabezpieczenia jego spłaty. Czasem banki wymagają jego wykupienia dla skutecznej wypłaty kredytu, czego przykładem są kredyty hipoteczne. Natomiast istnieje również ubezpieczenie do innych kredytów udzielanych przez banki, czego przykładem jest ubezpieczenie kredytu gotówkowego. Czy warto je wykupić?

Fot: Kiedy warto wykupić ubezpieczenie kredytu gotówkowego?

Ubezpieczenie kredytu gotówkowego to forma zabezpieczenia spłaty zobowiązania i pomoc dla kredytobiorcy. Zanim jednak się na nie zdecydujemy, sprawdźmy, w jakich przypadkach będzie ono uruchomione. 

Ochrona ubezpieczeniowa przy kredycie gotówkowym
Banki mogą zaoferować, a niekiedy nawet zobowiązać swojego klienta do wykupienia wraz z kredytem gotówkowym stosownego ubezpieczenia. To forma zabezpieczenia spłaty kredytu, która zmniejsza ryzyko kredytowania po stronie banku, a jednocześnie staje się pomocnym instrumentem dla kredytobiorcy, jeśli ten znajdzie się w trudnej sytuacji życiowej.

Rodzaje ubezpieczeń zabezpieczających spłatę kredytu
Klient może zdecydować się przy zaciąganiu kredytu gotówkowego i podpisywaniu stosownej umowy z bankiem na jeden z rodzajów ubezpieczeń obejmujących ryzyko:

  • śmierci kredytobiorcy,
  • utraty zdrowia,
  • utraty pracy.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »

Ubezpieczenie spłaty kredytu gotówkowego może być dobrowolne i wówczas to od decyzji klienta wyłącznie zależy, czy zdecyduje się on na jego wykupienie, albo też bank może wymagać wykupienia dodatkowego zabezpieczenia dla zaciąganego zobowiązania.

Czy warto?
Wielu kredytobiorców zastanawia się, czy ubezpieczenie kredytu gotówkowego rzeczywiście im się przyda i czy zwiększy poczucie bezpieczeństwa na tyle, że warto będzie ponieść ten dodatkowy koszt kredytowy. Przy wykupieniu ubezpieczenia zawsze trzeba zapoznać się z dokumentem Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU), aby wiedzieć, za jakie ryzyka ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność ubezpieczeniową.
Ubezpieczenie na życie wykupione przed zaciągnięciem kredytu gotówkowego również może zabezpieczać kredyt, ale trzeba sprawdzić, czy bank je zaakceptuje. Jeśli tak, to w roli uposażonego w takim ubezpieczeniu występuje kredytodawca, a w razie śmierci kredytobiorcy firma ubezpieczeniowa pokryje całość zobowiązania.
Polisa chroniąca przed ryzykiem utraty zdrowia dotyczy nagłej choroby kredytobiorcy, a lista chorób objętych ochroną najczęściej obejmuje zawał serca, udar mózgu, nowotwór złośliwy itp. Trzeba przy takim ubezpieczeniu sprawdzić dokładnie, na wypadek jakiego zachorowania zostanie uruchomiona polisa.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »
Kolejne ubezpieczenie kredytu gotówkowego - ubezpieczenie od utraty pracy może być pomocne, ale trzeba sprawdzić, jakie okoliczności muszą zaistnieć, aby ubezpieczyciel spłacił określoną część kredytu. Chodzi tu przede wszystkim o sposób utraty pracy przez kredytobiorcę. Najczęściej kredytodawca musi stracić pracę nie z własnej winy, dlatego samodzielne zrezygnowanie z pracy nie spowoduje, że obowiązek spłaty kolejnych rat kredytu gotówkowego przejdzie na ubezpieczyciela.

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »
  • VeloKonto w VeloBank »