A A A
drukuj

Ulgi, dopłaty, zwolnienia:
Kto dostanie ulgę mieszkaniową za prąd?

Data publikacji: 2015.11.06 godz. 00:00
OCENA
4,8/5

Dochód kwalifikujący do otrzymania dodatku mieszkaniowego i dodatku energetycznego trzeba obliczyć po wcześniejszym odjęciu podatkowych kosztów uzyskania przychodu oraz składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe. Podczas obliczeń nie uwzględnia się też wszelkich zasiłków, dodatków i zapomóg. W przypadku rolników podstawą do ustalenia dochodu jest przeliczeniowa stawka dotycząca 1 hektara (208,83 zł miesięcznie).
Kolejnym warunkiem przyznania dodatku energetycznego (w pakiecie z dodatkiem mieszkaniowym), jest odpowiednia wielkość posiadanego lub wynajmowanego mieszkania. Generalnie, metraż tego lokum nie może być większy od:

 • 45,50 mkw. - jeśli mieszkanie/dom służy jednej osobie
 • 52,00 mkw. - jeżeli mieszkanie/dom służy dwóm osobom
 • 58,50 mkw. - jeśli mieszkanie/dom służy trzem osobom
 • 71,50 mkw. - jeżeli mieszkanie/dom służy czterem osobom
 • 84,50 mkw. - jeśli mieszkanie/dom służy pięciu osobom
 • 91,00 mkw. - jeżeli mieszkanie/dom służy sześciu osobom
 • 97,50 mkw. - jeśli mieszkanie/dom służy siedmiu osobom
 • 104,00 mkw. - jeżeli mieszkanie/dom służy ośmiu osobom
 • 110,50 mkw. - jeśli mieszkanie/dom służy dziewięciu osobom

Wyższe limity metrażu obowiązują jeśli z mieszkania korzysta osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim lub potrzebująca oddzielnego pokoju ze względu na swoje inwalidztwo.

Beneficjent rocznie zapłaci rachunek mniejszy o 133 zł - 221 zł …
Prawo do dodatku energetycznego powinien potwierdzić miejski ośrodek pomocy społecznej, który zajmuje się przyznawaniem i wypłatą dodatków mieszkaniowych. Mimo bliskiego powiązania między obydwoma świadczeniami, dodatku energetycznego nie można otrzymać bez osobnego wniosku. Prócz tego dokumentu trzeba również dostarczyć kopię umowy z zakładem energetycznym (urząd może wymagać oryginału do wglądu). Decyzję w sprawie przyznania dodatku energetycznego musi wydać wójt, burmistrz lub prezydent miasta.
Dodatek energetyczny podobnie, jak dodatek mieszkaniowy jest przyznawany na kolejne sześć miesięcy. Dofinansowanie do rachunków za prąd, powinno zostać wypłacone z góry do 10 dnia każdego miesiąca. Wyjątek stanowi styczeń każdego roku. W tym miesiącu dodatek energetyczny może zostać wypłacony nawet ostatniego dnia.

Wysokość dodatku energetycznego, zmienia się w cyklu rocznym. Nowa wartość rządowej dopłaty do prądu jest podawana najpóźniej 30 kwietnia. Od 1 maja 2015 r. do 30 kwietnia 2016 r. obowiązują następujące stawki dodatku energetycznego:

 • 11,09 zł/miesiąc dla jednoosobowego gospodarstwa domowego
 • 15,40 zł/miesiąc dla gospodarstwa domowego, które składa się z dwóch, trzech lub czterech osób
 • 18,48 zł/miesiąc dla gospodarstwa domowego, które składa się przynajmniej z pięciu osób

Przy obecnym poziomie dofinansowania, niezamożne gospodarstwo domowe może pomniejszyć swoje rachunki za prąd o 133,08 zł, 184,80 zł lub 221,76 zł rocznie. Te kwoty nie wydają się zbyt wysokie. Trzeba jednak pamiętać, że dodatek energetyczny to tylko uzupełnienie dla kilkunastokrotnie wyższego dodatku mieszkaniowego.
Zobacz, ile można otrzymać w ramach dodatku mieszkaniowego »

Komentarze

comments powered by Disqus
 • Konto Przekorzystne z Kartą Wielowalutową w PEKAO S.A »
 • Konto Przekorzystne w PEKAO S.A »