A A A
drukuj

Ulgi, dopłaty, zwolnienia:
Kto dostanie wcześniejszą emeryturę?

Data publikacji: 2016.02.24 godz. 15:51
OCENA
5.0/5

Obniżka wieku emerytalnego, którą zapowiadano przed wyborami, staje się coraz bardziej odległą perspektywą. Dlatego wiele osób interesują świadczenia przedemerytalne. Warto wiedzieć, komu ZUS przyznaje takie świadczenia.

Fot: Dla kogo wcześniejsza emerytura?

Niedawne wypowiedzi Ministra Rozwoju wskazuj, że obniżenie wieku emerytalnego w przyszłym roku staje się coraz mniej realne. Dlatego świadczenie przedemerytalne nadal może być jedynym rozwiązaniem dla osób, które nie pracują w zawodzie zapewniającym emerytalne przywileje (np. policjant, górnik) i chcą szybciej zakończyć swoją karierę zawodową. Zasady przyznawania wspomnianego świadczenia nie są proste. Dlatego postanowiliśmy je omówić, z myślą o wielu starszych czytelnikach. Takie osoby powinny przeczytać nasz kolejny artykuł z cyklu „Ulgi, dopłaty, zwolnienia”.

Status bezrobotnego to tylko jeden z licznych warunków świadczenia
Świadczenia przedemerytalne są ważnym elementem systemu opieki społecznej. Potwierdza to fakt, że zasady przyznawania i wypłacania wspomnianych świadczeń zostały uregulowane przez osobną ustawę (ustawę z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 170 z późn. zm.). Ustawa z 30 kwietnia 2004 r. przewiduje liczne warunki dla osób, które chcą otrzymać opisywane świadczenie. Tacy pracownicy muszą jednocześnie spełniać następujące wymogi:

 • posiadanie statusu bezrobotnego w momencie wnioskowania o świadczenie przedemerytalne
 • pobieranie zasiłku dla bezrobotnych przynajmniej przez okres 180 dni
 • brak nieuzasadnionej odmowy podjęcia zatrudnienia w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych (chodzi o zatrudnienie przewidziane przez ustawę o promocji zatrudnienia albo prace interwencyjne lub roboty publiczne)
 • złożenie odpowiedniego wniosku do ZUS w trakcie 30 dni od otrzymania zaświadczenia o pobieraniu zasiłku przez 180 dni (potrzebne zaświadczenie wydaje urząd pracy)

Bezrobotne osoby, które zostały zatrudnione w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych lub rozwiązań przewidzianych przez ustawę o promocji zatrudnienia i zakończyły pracę po upływie 180 dni pobierania zasiłku dla bezrobotnych (przykładowo w 185 dniu), muszą złożyć odpowiedni wniosek do ZUS-u przez kolejne 30 dni od tej daty (np. 185 dni + 30 dni).

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Były pracownik musi spełnić również jeden z dodatkowych wymogów
Prócz ogólnych warunków dla wszystkich pracowników wnioskujących o świadczenie przedemerytalne, ZUS przewiduje również bardziej szczegółowe wymogi. Prawo do świadczenia przedemerytalnego nabywa się po spełnieniu wszystkich ogólnych kryteriów (patrz powyższa lista) oraz jednego ze szczegółowych warunków:

 • zwolnienie z powodu likwidacji wieku na dzień zwolnienia (kobieta - 56 lat, mężczyzna - 61 lat) i posiadanie odpowiedniego okresu uprawniającego do emerytury (kobieta - 20 lat, mężczyzna - 25 lat)
 • zwolnienie z tzw. przyczyn dotyczących pracodawcy, u którego czas zatrudnienia wynosił przynajmniej 6 miesięcy, osiągnięcie odpowiedniego wieku na dzień zwolnienia (kobieta - 55 lat, mężczyzna - 60 lat) i posiadanie odpowiedniego okresu uprawniającego do emerytury (kobieta - 30 lat, mężczyzna - 35 lat)
 • nieprzerwane prowadzenie działalności gospodarczej przynajmniej przez 24 miesiące przed ogłoszeniem upadłości firmy, opłacanie wymaganych składek społecznych, osiągnięcie odpowiedniego wieku do dnia ogłoszenia upadłości (kobieta - 56 lat, mężczyzna - 61 lat) i posiadanie odpowiedniego wieku uprawniającego do emerytury (kobiety - 20 lat, mężczyźni - 25 lat)
 • utrata prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy pobieranej przynajmniej przez 60 miesięcy, rejestracja w urzędzie pracy przez kolejne 30 dni od utraty renty, osiągnięcie odpowiedniego wieku do dnia utraty prawa do renty (kobieta - 55 lat, mężczyzna - 60 lat) i posiadanie odpowiedniego wieku uprawniającego do emerytury (kobiety - 20 lat, mężczyźni - 25 lat)
 • rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn dotyczących pracodawcy, u którego czas zatrudnienia wynosił przynajmniej 6 miesięcy i posiadanie odpowiedniego wieku uprawniającego do emerytury (kobiety - 35 lat, mężczyźni - 40 lat)
 • zwolnienie z powodu likwidacji lub niewypłacalności pracodawcy, u którego czas zatrudnienia wynosił przynajmniej 6 miesięcy i posiadanie odpowiedniego okresu uprawniającego do emerytury do końca roku poprzedzającego zwolnienie (kobieta - 34 lata, mężczyzna - 39 lat)

Warto nadmienić, że prawo do świadczeń przedemerytalnych na szczególnych warunkach przysługuje niewielkim grupom pracowników (np. osobom, które pracowały w zakładach wykorzystujących azbest oraz stoczniowcom).
Przejdź na drugą stronę i dowiedz się ile wyniesie świadczenie emerytalne »

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
 • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »
 • VeloKonto w VeloBank »