A A A
drukuj

Urlop bezpłatny w 2019 roku – czy coś się zmieniło?

Data publikacji: 2019.04.02 godz. 15:21
OCENA
5,0/5

Pracownicy chcący skorzystać w swoim zakładzie pracy z urlopu bezpłatnego w 2019 roku będą musieli dopełnić takich samych formalności jak do tej pory. Sprawdźmy, jak to działa?

Fot: Zasady dot. urlopu bezpłatnego 2019

Urlop bezpłatny w 2019 roku pracownicy mogą brać na takich samych zasadach, jak w 2018 roku. Nie ma górnych i dolnych limitów trwania tego urlopu, a jego udzielenie zależy od woli pracodawcy

Czym jest urlop bezpłatny?
Zgodnie z Kodeksem Pracy oraz korespondując z nazwą urlopu bezpłatnego, należy powiedzieć, że jest to urlop dowolnego przeznaczenia, w czasie którego pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia. Urlop ten można wykorzystać na wypoczynek, ale i na pracę u innego pracodawcy. Pracodawca nie może nakazać pracownikowi, co ma robić w trakcie urlopu bezpłatnego.

Prawo do urlopu bezpłatnego ma każdy pracownik, niezależnie od stażu pracy czy od rodzaju umowy o pracę. Urlop bezpłatny należy postrzegać jako przerwę w wykonywaniu pracy, a pracownikowi w tym czasie nie przysługują ani uprawnienia pracownicze, ani socjalne. Okres tego urlopu nie jest zaliczany do stażu pracy i nie wpływa na uzyskanie prawa do emerytury. W jego trakcie nie są odprowadzane składki na ubezpieczenie chorobowe, dlatego podwładny nie będzie miał prawa do uzyskania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego czy świadczenia rehabilitacyjnego.

Szukasz najlepszej lokaty? Porównaj oferty »

Jak wziąć urlop bezpłatny?
Podobnie jak w przypadku innych rodzajów urlopów także i przy urlopie bezpłatnym konieczne jest wnioskowanie o niego. Wniosek powinien mieć formę pisemną, a pracownik powinien w nim wskazać okres trwania urlopu. Nie musi uzasadniać, dlaczego chce udzielenia tego rodzaju wolnego.

Czy pracodawca musi udzielić urlopu bezpłatnego?
Odpowiedź na to pytanie jest prosta: nie, ale może. Najpierw po uzyskaniu wniosku urlopowego pracownika pracodawca sprawdzi, czy udzielenie urlopu bezpłatnego nie wpłynie na płynność pracy w jego przedsiębiorstwie. Pracodawca może wyrazić zgodę na udzielenie takiego wolnego w pożądanym terminie, może odmówić, albo zaproponować pracownikowi udzielenie urlopu w innym czasie. Dobrze by było, aby jego decyzja została ujęta na piśmie, np. na wniosku może napisać „wyrażam zgodę”.

Konta osobiste z ponad 20 banków. Porównaj oferty »

Długość urlopu bezpłatnego
W przepisach na próżno można szukać limitów trwania urlopu bezpłatnego. Nie określają one minimalnej i maksymalnej długości jego trwania, dlatego czas ten uzależniony jest od indywidualnych ustaleń poczynionych przez pracownika i pracodawcę. Urlop może więc trwać kilka dni, kilka miesięcy, a nawet kilka lat.

Jeśli urlop bezpłatny ma obejmować okres dłuższy niż 3 miesiące, strony mogą zaznaczyć, że pracownika będzie można odwołać z urlopu z ważnych przyczyn. Kiedy takie postanowienie nie znajdzie się w piśmie o udzieleniu urlopu bezpłatnego, odwołanie pracownika nie będzie możliwe bez jego zgody, nawet przy ważnych przesłankach.

Komentarze

comments powered by Disqus
  • Pożyczka przekorzystna w PEKAO S.A »