A A A
drukuj

Uwaga na bitcoina – ostrzeżenie KNF i NBP

Data publikacji: 2018.06.19 godz. 10:09
OCENA
4,5/5

Zainteresowanie kryptowalutami z bitcoinem na czele rośnie w podobnym tempie, co kurs tej wirtualnej waluty. Dla wielu jest ona traktowana na równi z walutami krajowymi, co stanowi duży błąd. Bitcoin nie jest bowiem pieniądzem!

Fot: KNF i NBP przestrzegają przed kryptowalutami

Bitcoin nie jest pełnoprawnym środkiem płatniczym. Nie można go postrzegać jako pieniądza, ponieważ nie jest emitowany przez żaden bank centralny, a jego wartość podlega ogromnym wahaniom. 

Kampania informacyjna NBP i KNF
Narodowy Bank Polski wraz z Komisją Nadzoru Finansowego wydał ostrzeżenie, że kryptowaluty stanowią zagrożenie dla inwestorów. Oba organy stworzyły dedykowaną stronę internetową (uwazajnakryptowaluty.pl) stojącą w opozycji do bitcoina, na której uświadamiają konsumentów, że inwestowanie w kryptowaluty związane jest z wysokim poziomem ryzyka.
Stanowiska NBP i KNF są spójne i wskazują na zagrożenie, jakim są kryptowaluty, nie tylko bitcoin, ale i inne, takie jak lithecoin czy ethereum.

Szukasz najlepszej lokaty? Porównaj oferty »

Kryptowaluty to nie pieniądz
Należy wyjaśnić, że w żadnym wypadku bitcoin i inne kryptowaluty nie są pełnoprawnym środkiem płatniczym. Innymi słowy, nie są pieniądzem. Nie emituje ich żaden bank centralny, a ich posiadacze nie mają żadnych gwarancji czy zabezpieczeń przed ewentualną stratą wynikającą z takich inwestycji. Natomiast, jeśli chodzi o kapitał zgromadzony w postaci środków na rachunkach osobistych, czy oszczędnościowych, albo na lokatach terminowych, gwarantem deponowanych pieniędzy jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny. W przypadku bankructwa czy jakichkolwiek problemów finansowych banku depozyty klientów wypłaca im z powrotem BFG.
Błędem jest postrzeganie bitcoina jako pieniądza elektronicznego, a jest to wbrew pozorom bardzo popularny pogląd.
Europejski Urząd Nadzoru Bankowego wskazuje, że kryptowaluty to waluty wirtualne, czyli cyfrowa reprezentacja wartości, nieemitowana przez bank centralny ani przez organ publiczny. Nie są one najczęściej powiązane z żadną walutą krajową, lecz osoby fizyczne i prawne uznają je za środek płatniczy. Kryptowaluty mogą być przenoszone, przechowywane lub podlegać handlowi elektronicznemu.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »

Legalny obrót kryptowalutami
W Polsce, podobnie jak w całej Unii Europejskiej i w wielu krajach na całym świecie, obrót kryptowalutami, a więc ich kupowanie, sprzedawanie, wydobywanie i przechowywanie jest prawnie dopuszczalne i legalne. Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych oraz ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, obrót kryptowalutami nie narusza polskiego prawa ani prawa unijnego.
Związek Banków Polskich zaleca jednak daleko idącą ostrożność przy inwestowaniu w kryptowaluty oraz zapoznanie się z poziomem ryzyka związanego z takimi inwestycjami.

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »
  • VeloKonto w VeloBank »