A A A
drukuj

W jakich sytuacjach opłaca się refinansowanie kredytu hipotecznego?

Data publikacji: 2020.12.23 godz. 14:20
OCENA
5.0/5

Banki udzielają wiele różnego rodzaju kredytów, w tym zwykle długoterminowych kredytów hipotecznych. Klienci przeznaczają je na zakup mieszkania lub domu, czy na budowę nieruchomości. Jeśli w toku spłaty takiego kredytu okaże się, że jego warunki nie do końca są korzystne dla klienta, może on renegocjować je ze swoim bankiem albo spróbować refinansowania. Na czym ono polega?

Fot: Doradca finansowy

Kiedy dotychczasowy kredyt hipoteczny staje si drogim zobowiązaniem, w porównaniu z aktualnymi ofertami kredytów refinansowych, warto zastanowić się nad możliwością jego przeniesienia do innego banku. 

Czym jest refinansowanie?
Kredyt refinansowy czy też refinansowanie polega na przeniesieniu zobowiązania kredytowego z jednego banku do innego. W praktyce klient, który ma już zaciągnięty np. kredyt hipoteczny, decyduje się na ubieganie się w innym banku o kredyt refinansowy, z przeznaczeniem głównie na spłatę zobowiązania. W zamian otrzymuje kredyt w nowej instytucji, z potencjalnie lepszymi warunkami czy wydłużonym okresem spłaty, dzięki czemu rata kapitałowo-odsetkowa może być niższa.
Adresatami oferty refinansowych są osoby, które już spłacają kredyt, głównie hipoteczny. Mogą zamienić bieżące zobowiązanie na kredyt o korzystniejszych warunkach spłaty. Przedterminowa spłata następuje ze środków pozyskanych w ramach nowego zobowiązania.
Zdarza się, że bank udziela kredytu refinansowego w wyższej kwocie, niż kwota zobowiązania do spłaty, a środki te są formą kredytu gotówkowego i klient może z nich w sposób swobodny skorzystać.

Konta osobiste z ponad 20 banków. Porównaj oferty »

Kiedy warto pomyśleć o refinansowanie kredytu?
Klienci spłacający kredyt hipoteczny przez wiele lat mogą spotkać się po pewnym czasie od chwili podpisania umowy kredytowej, że zmienią się ogólne warunki kredytowania na rynku, np. w związku z malejącymi stopami procentowymi. To powoduje, że spłacany kredyt staje się znacząco droższy od tych, jakie można zaciągnąć w instytucjach kredytujących. Jeśli tak jest, można zastanowić się nad refinansowaniem kredytu, czyli przeniesieniem go do innego banku.
Pamiętać należy przy tym, że właściwie wszystkie kredyty mieszkaniowe udzielane w Polsce dotychczas opierały się o oprocentowanie zmienne, które składa się ze stopy WIBOR oraz marży bankowej, podlegającej negocjacjom z bankiem. Jeśli inny bank jest w stanie zaoferować kredytobiorcy niższy WIBOR, to warto zastanowić się nad zmianą, bo to pozwoli na zmniejszenie ogólnych kosztów kredytowania.
O refinansowaniu można pomyśleć gdy:

  • Dotychczasowy kredyt hipoteczny jest droższy od tych zobowiązań, jakie dostępne na rynku.]
  • Bank nie chce podjąć negocjacji z klientem w kwestii obniżenia marży kredytowej.
  • Spłacane raty kapitałowo-odsetkowe za mocno obciążają budżet domowy klienta.
  • Klient potrzebuje dodatkowych środków finansowych od banku.

Jeśli jednak podejmuje się decyzję o zaciągnięciu kredytu refinansowego, trzeba mieć też na uwadze koszty, jakie taka operacja pociąga.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »

Koszty kredytu refinansowego
Przeniesienie kredytu hipotecznego do innego banku niestety wiąże się z poniesieniem pewnych kosztów:

  • Opłaty za wcześniejszą, przedterminową spłatę – na szczęście pobierana jest ona zgodnie z ustawą, tylko w ciągu pierwszych trzech lat trwania umowy kredytów ze zmiennym oprocentowaniem,
  • Prowizji z tytułu udzielenia nowego zobowiązania hipotecznego,
  • Opłat związanych z ponownym ustanowieniem zabezpieczenia kredytu,
  • Opłaty sądowej związanej ze zmianą hipoteki.

Jeśli wszystkie te koszty są niższe od korzyści, jakie niesie za sobą refinansowanie kredytu, warto je przeprowadzić.

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »