A A A
drukuj

Wcześniejsza spłata kredytu - czy bank może pobrać opłatę?

Data publikacji: 2018.06.08 godz. 15:07
OCENA
5,0/5

Banki do niedawna naliczały w sposób dowolny, w wielu przypadkach opłaty z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego przez klienta. Przepisy ustawy o kredycie hipotecznym, która weszła w życie 22 lipca 2017 roku, wprowadziły jasne zasady ich naliczania.

Fot: Czy można wcześniej spłacić kredyt?

Bank może pobrać opłatę za wcześniejszą spłatę kredytu, ale istnieją w tym zakresie pewne ograniczenia. Na przykład przy kredytach hipotecznych ze zmienną stopą oprocentowania taka opłata może być wpisana tylko w ciągu pierwszych 3 lat spłaty zobowiązania. 

Nowa ustawa
Kiedy 22 lipca 2017 roku weszła w życie w Polsce ustawa o kredycie hipotecznym, banki stanęły w obliczu konieczności zmiany polityki naliczania wielu opłat. Ustawa wskazała nowe zasady wcześniejszej spłaty zobowiązań kredytowych w taki sposób, że dała klientom prawo do spłaty części lub całości długu w dowolnym momencie, a bank będzie musiał po złożeniu przez kredytobiorcę odpowiedniego wniosku, poinformować go o kosztach takich operacji w ciągu 7 dni.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »
Banki mogą zastrzec w umowie kredytowej opłatę za wcześniejszą spłatę kredytu, w postaci tzw. rekompensaty. W przypadku kredytów ze zmienną stopą procentową informację o pobieraniu takiej opłaty można zastrzec wyłącznie w pierwszych trzech latach trwania umowy. Opłata nie może być przy tym wyższa niż 3 proc. spłacanej kwoty i nie może przekroczyć jednocześnie kwoty odsetek naliczonych od spłacanej kwoty w okresie roku od momentu faktycznej spłaty zobowiązania.

Zwrot części prowizji
W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu kredytobiorca jest uprawniony do odzyskania części poniesionych kosztów z tytułu kredytowania. Kredytodawca w takiej sytuacji powinien proporcjonalnie obniżyć i zwrócić wszystkie koszty takiego kredytu, co wynika z art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim. Proporcjonalne zmniejszenie opłat dotyczy:

  • opłat administracyjnych,
  • prowizji za udzielenie zobowiązania,
  • składek na ubezpieczenie.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »

Wspomniany przepis ma uniemożliwiać kredytodawcom obchodzenie prawa poprzez rozkładanie konsumentom rat w taki sposób, że w pierwszym okresie kredytowania podlegać spłacie będą jedynie koszty, a nie kapitał.

Klient przy wcześniejszej spłacie kredytu hipotecznego - konsumenckiego może domagać się proporcjonalnego obniżenia prowizji i opłaty przygotowawczej.

Komentarze

comments powered by Disqus
  • Pożyczka przekorzystna w PEKAO S.A »
  • Konto Przekorzystne z Kartą Wielowalutową w PEKAO S.A »
  • Konto Przekorzystne w PEKAO S.A »