A A A
drukuj

Poznaj swoje prawa:
Zaległości w czynszu mogą grozić eksmisją z mieszkania?

Data publikacji: 2016.10.06 godz. 16:53

Ekspert, eBroker.pl
OCENA
4.1/5

Wielu właścicieli oraz lokatorów mieszkań spółdzielczych i komunalnych, nie opłaca czynszu w terminie. Długotrwałe zaległości grożą eksmisją nawet, gdy zadłużone mieszkanie jest własnościowe.

Fot: Czy za niepłacenie czynszu grozi eksmisja?

Zalegości czynszowe nie są już tak dużym problemem ekonomicznym, jak na początku minionej dekady. Mimo tego, wiele wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych odczuwa negatywne skutki nieterminowej wpłaty czynszów. Podobne problemy mają również samorządy wynajmujące mieszkania komunalne oraz zakłady pracy, które udostępniają lokale dla pracowników. Skuteczne dochodzenie należności z tytułu czynszów jest utrudnione ze względu na przewlekłość procesów sądowych i brak mieszkań zastępczych dla eksmitowanych. To nie oznacza jednak, że osoba posiadająca długotrwałe zaległości czynszowe, będzie zupełnie zabezpieczona przed eksmisją. W skrajnych przypadkach, możliwa jest nawet licytacja prywatnego mieszkania na poczet niezapłaconych czynszów.

Potrzebujesz szybkiego zastrzyku gotówki?
Weź 1 500 zł pożyczki i oddaj po 2 miesiącach za darmo! Złóż wniosek »

Najczęściej zadłużone są mieszkania należące do gmin i spółdzielni
Na wstępie warto zaprezentować kilka statystyk, które pokazują skalę zadłużenia czynszowego. Według danych GUS-u z 2013 roku, problem nieterminowo opłacanego czynszu dotyczył 1,8 miliona lokali (około 13% wszystkich mieszkań i domów, jakie mamy w Polsce). Łączne zaległości czynszowe Polaków z 2013 r. przekraczały 2 mld zł. Za taką kwotę można by kupić około 5300 pięćdziesięciometrowych mieszkań w Warszawie.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »
Według statystyk GUS-u najbardziej zadłużone są mieszkania komunalne oraz spółdzielcze (tzn. zajmowane na podstawie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu). W 2013 r. zadłużenie mieszkaniowe posiadało aż 41% lokali komunalnych i spółdzielczych. Spółdzielnie radzą sobie nieco lepiej z zaległościami czynszowymi, bo na jeden lokal spółdzielczy przypada „tylko” 374 zł niezapłaconego czynszu (dane z 2013 r.). Analogiczny wynik dla mieszkań komunalnych to aż 646 zł zaległości. Zadłużenie jest zdecydowanie mniejszym problemem w przypadku mieszkań własnościowych (18% zadłużonych lokali w 2013 r./202 zł średniej zaległości na lokal).

Porównanie skali zadłużenia czynszowego w różnych typach mieszkań (2013 r.)
Rodzaj lokali mieszkalnych Odsetek mieszkań posiadających zadłużenie  czynszowe w 2013 r. Średnia wartość zadłużenia czynszowego przypadająca na jedno mieszkanie w 2013 r.*
Mieszkania komunalne 41%  646 zł
Mieszkania należące do Skarbu Państwa 29%  642 zł
Mieszkania własnościowe 18%  202 zł
Mieszkania należące do spółdzielni mieszkaniowych 41%  374 zł
Mieszkania w Towarzystwach Budownictwa Społecznego 24%  314 zł
Mieszkania zakładowe nienależące do Skarbu Państwa 31%  550 zł
Wszystkie pozostałe mieszkania z obowiązkiem zapłaty czynszu 3%  67 zł

Gminy i spółdzielnie dość niechętnie wykonują eksmisje lokatorów
Mimo dużych problemów z zadłużeniem lokatorów, spółdzielnie oraz samorządy raczej niechętnie decydują się na eksmisję. Zwykle stosowana jest uporczywa windykacja należności przez urzędników lub wynajętą firmę zewnętrzną. Warto wiedzieć, że zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych, dopiero po powstaniu sześciomiesięcznej zaległości czynszowej, wygasa spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu i powstaje możliwość eksmisji (patrz art. 11 ustęp 1 indeks 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych). W przypadku osoby posiadającej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, eksmisja jest możliwa po stwierdzeniu długoterminowych zaległości w zapłacie czynszu. Żadna ustawa nie określa, jak duża musi to być zaległość. Spółdzielnia na drodze sądowej może żądać licytacji własnościowego prawa od lokalu (na poczet czynszów) i eksmisji nierzetelnego lokatora (patrz art. 17 indeks 10 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych).

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »
Prawo do rozwiązania cywilnoprawnej umowy najmu i późniejszej eksmisji lokatora, posiada również prywatny wynajmujący, gmina wynajmująca mieszkanie komunalne lub pracodawca będący właścicielem zakładowego lokum. Gminy, osoby prywatne oraz zakłady pracy, mogą zaproponować lokatorowi preferencyjne zasady płatności (np. rozłożenie czynszowego długu na raty). Trzeba jednak pamiętać, że taka propozycja jest przejawem dobrej woli, a nie ustawowym obowiązkiem. Liczba zaległych czynszów, skutkująca wypowiedzeniem najmu, zależy od zapisów umowy podpisanej przez strony (lokatora i osobę prywatna, lokatora i gminę lub lokatora i zakład pracy). Zgodnie z artykułem 687 kodeksu cywilnego, natychmiastowe wypowiedzenie umowy najmu (bez okresu wypowiedzenia) jest możliwe najwcześniej po powstaniu dwumiesięcznej zaległości czynszowej i upływie dodatkowego miesięcznego terminu na zapłatę. Ta zasada może być zmieniana w umowach cywilnoprawnych tylko z korzyścią dla lokatora.
Przejdź na drugą stronę i dowiedz się jak można stracić własność mieszkania »

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus