A A A
drukuj

Co może być wkładem własnym na kredyt?

Data publikacji: 2021.08.31 godz. 15:44
OCENA
5.0/5

Posiadanie wkładu własnego jest wymogiem we wszystkich polskich bankach przy zaciąganiu kredytu hipotecznego. Obecnie takie instytucje wymagają od klientów wniesienia co najmniej 20-procentowego wkładu, choć połowa tej kwoty w wielu bankach może być zastąpiona ubezpieczeniem niskiego wkładu własnego. Sam wkład wcale nie musi mieć formy gotówkowej. Sprawdź, co jeszcze może być uznane przez bank za wkład własny?

Fot: Wkład własny

Działka, inna nieruchomość, czy wpłaty na konto firmy deweloperskiej – to jedne z najbardziej popularnych sposobów zapewnienia wkładu własnego na kredyt hipoteczny, w formie innej niż gotówka na koncie bankowym. 

Rekomendacja KNF
Wymóg wkładu własnego został wprowadzony w życie przez Rekomendację S Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Banki muszą żądać od klientów wniesienia wkładu, by mieli jakiekolwiek szanse na uzyskanie kredytu hipotecznego.
Rekomendacja S jest zbiorem dobrych praktyk w obszarze kredytów hipotecznych. Zakłada ona utrzymanie dobrej jakości portfela kredytowego przez banki. Została po raz pierwszy sformułowana w 2006 roku, a kolejny raz znowelizowano jej warunki w 2013 roku po kryzysie globalnym. Po raz kolejny jej założenia zostały zmienione przez KNF w grudniu 2019 roku. Określono wówczas, że im będzie wyższy wskaźnik LtV, tym mniejszy wkład własny wymagany będzie przez banki. Wskaźnik ten z kolei określa stosunek wartości ekspozycji kredytowej do aktualnej wartości zabezpieczenia na nieruchomości.
Zgodnie z aktualnymi wytycznymi z Rekomendacji S, wkład własny klienta powinien wynosić w przypadku ekspozycji kredytowych zabezpieczonych na nieruchomościach mieszkalnych:

  • Nie mniej niż 20 proc. wartości kredytowanej nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia.
  • Nie mniej niż 30 proc. wartości kredytowanej nieruchomości, w przypadku kredytów z opcją „pod klucz”.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »

Najczęściej wkład własny jest wnoszony przez klientów w formie gotówkowej, jako oszczędności zgromadzone na koncie bankowym, ale nie jest to jedyna dopuszczalna forma.

Nieruchomość jako wkład własny
Częstym przykładem zapewnienia wkładu własnego w formie innej niż gotówka na rachunku bankowym jest przedstawienie aktu własności innej nieruchomości. Wówczas bank może ustanowić hipotekę np. na innym mieszkaniu czy domu, jaki posiadasz lub jest własnością osoby trzeciej, która wyraża zgodę na ustanowienie takiego zabezpieczenia. Nieruchomość nie może być przy tym:

  • Obciążona inną hipoteką.
  • Stanowić przedmiotu służebności.

Ponadto musi mieć ona wartość nieprzekraczającą 20 proc. wartości kredytu.
Wkładem własnym może być też działka, na której kredytobiorca hipoteczny chce wybudować swój dom. Należy wtedy przedstawić w banku akt własności nieruchomości gruntowej, a rzeczoznawca będzie musiał oszacować wartość działki. Ustalona kwota uznawana jest przez banki za zabezpieczenie odpowiadające wkładowi własnemu.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Wpłata u dewelopera
Kredyt hipoteczny zaciągany może być również na mieszkanie z rynku pierwotnego. Taki zakup wymaga najczęściej dokonania wpłaty u dewelopera, często na etapie przysłowiowej „dziury w ziemi”. Kolejne wpłaty realizowane powinny być zgodnie z ustalonym z góry harmonogramem. Wpłacone pieniądze na konto dewelopera mogą stanowić wkład własny akceptowalny przez bank, o ile wraz z wnioskiem kredytowym klient przedstawi zaświadczenie o sumie wpłaconych pieniędzy do firmy deweloperskiej.

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus