A A A
drukuj

Czy już na etapie studiów można budować zdolność kredytową?

Data publikacji: 2018.12.12 godz. 10:02
OCENA
5,0/5

Chcesz zaciągnąć kredyt w banku? Już na etapie studiów pomyśl o budowaniu swojej zdolności kredytowej. Jeśli nie będziesz jej miał, bank odmówi ci udzielenia kredytu. W jaki sposób zadbać o zdolność kredytową na studiach?

Fot: Jak budować zdolność kredytową?

Na etapie studiów można budować zdolność kredytową, podejmując kształcenie w kierunku, w którym mamy największe szanse na pracę zawodową z dobrym wynagrodzeniem w przyszłości. Warto też zaciągać niewielkie zobowiązania w banku, aby budować pozytywną historię kredytowania w BIK. Trzeba je jednak za każdym razem spłacać ściśle w terminie wskazanym w umowie. 

Zdolność kredytowa młodych klientów
Kiedy klient w wieku dwudziestu paru lat chce zaciągnąć kredyt, zwłaszcza wieloletni kredyt na mieszkanie pod hipotekę, bank ma problem z udzieleniem mu pożądanej kwoty zobowiązania. Wszystko przez zbyt niską zdolność kredytową lub jej brak.
Zdolnością kredytową jest możliwość spłaty przez klienta zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami, w terminach określonych w harmonogramie spłaty.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »

Jak oceniana jest zdolność kredytowa?
Banki zawsze analizują zdolność kredytową klientów, posługując się przy tym analizą jakościową i ilościową. W przypadku analizy ilościowej znaczenie ma ogólna sytuacja finansowa potencjalnego kredytobiorcy i wpływają na nią takie czynniki jak:

  • wysokość uzyskiwanych dochodów w skali jednego miesiąca,
  • miesięczne koszty utrzymania,
  • obecne zadłużenie - jeśli klient zaciągnął i nadal spłaca kredyty i pożyczki.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Bank dokonuje porównania wysokości przychodów klienta z wysokością kosztów i na tej podstawie sprawdza, ile dochodów pozostaje po zbilansowaniu tych dwóch sum. Dochody te muszą być odpowiednio wysokie w kontekście prawdopodobnej raty nowego kredytu.
Analiza jakościowa obejmuje sprawdzenie danych istotnych dla przyszłej skłonności klienta do wywiązywania się terminowo z zaciągniętych zobowiązań. Jest ona znacznie bardziej skomplikowana i dotyczy:

  • historii kredytowej,
  • cech osobowych, w tym m.in. wieku, stanu cywilnego, liczby osób w gospodarstwie domowym, status mieszkaniowy, wykształcenie, staż pracy, wykonywany zawód czy zajmowane stanowisko.

Konta osobiste z ponad 20 banków. Porównaj oferty »

Jak zadbać o zdolność kredytową na studiach?
Już podczas studiów można zadbać o zdolność kredytową, zatrudniając się legalnie w miejscu, gdzie praca będzie zgodna z przyszłym wykształceniem. Banki będą pozytywnie oceniać zdolność kredytową klienta, który nie ma zbyt wielu zobowiązań do spłaty miesięcznie, dlatego przed złożeniem wniosku o kredyt najlepiej byłoby je spłacić. Z drugiej strony warto zaciągać na studiach niewielkie kredyty czy brać sprzęty na raty, ponieważ w ten sposób budujemy historię kredytowania w BIK, która ma niebagatelne znaczenie przy wydawaniu decyzji kredytowej.

Komentarze

comments powered by Disqus
  • Konto Jakie Chcę w Santander Bank Polska S.A. »