A A A
drukuj

Czy można odzyskać zwrot ubezpieczenia kredytu?

Data publikacji: 2018.09.10 godz. 15:04
OCENA
4.5/5

Jednym z akceptowanych przez bank i niejednokrotnie wymaganych zabezpieczeń spłaty kredytu może być ubezpieczenie. Chroni ono interesy kredytobiorców i banku. Można jednak zrezygnować w czasie spłaty kredytu z zawartej polisy i dzięki temu otworzyć sobie drogę do odzyskania proporcjonalnej części składki. Kiedy możliwy jest zwrot ubezpieczenia kredytu?

Fot: Kiedy należy się zwrot kosztu ubezpieczenia kredytu?

Ubezpieczyciel lub bank będą musieli zwrócić część składki ubezpieczenia kredytu, jeśli klient dokona przedterminowej spłaty zobowiązania, zrezygnuje z ochrony w trakcie okresu kredytowania lub bank zerwie umowę. 

Ubezpieczenie kredytu jako dodatkowe zabezpieczenie
Bank może zaproponować ubezpieczenie kredytu, co pozwoli na zaoferowanie atrakcyjniejszych warunków kredytowania. Trzeba jednak pamiętać, że polisa nie jest jedynie dodatkowym kosztem dla kredytobiorcy, ale też pozwala na zabezpieczenie jego interesów.
Ubezpieczenie kredytu może być alternatywnym sposobem zabezpieczenia spłaty wobec poręczeń i weksli. Banki mogą zaoferować je bezpośrednio przy kredycie, bez konieczności odwiedzenia przez klienta oddziału towarzystwa ubezpieczeniowego, na czym zarabiają. Kredytobiorca natomiast w ramach ubezpieczenia zapewnia sobie odpłatną ochronę na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Rodzaje ubezpieczeń do kredytu
Banki mogą zaproponować kredytobiorcy kilka ubezpieczeń przy kredycie:

 • ubezpieczenie na życie - jeśli w okresie ubezpieczenia kredytobiorca umrze, ubezpieczyciel dokona spłaty pozostałej części kredytu,
 • ubezpieczenie trwałego inwalidztwa - ubezpieczyciel zobowiązuje się do dokonania spłaty pozostałej części kredytu w przypadku, gdy kredytobiorca dozna trwałego uszczerbku na zdrowiu, który uniemożliwi wykonywanie pracy zarobkowej,
 • ubezpieczenie od utraty pracy - ubezpieczyciel dokona spłaty kilku kolejnych rat kredytu, jeśli kredytobiorca stracił pracę (nie ze swojej winy),
 • ubezpieczenie niezdolności do pracy - podobne do ubezpieczenia na wypadek trwałego inwalidztwa,
 • ubezpieczenie nieruchomości - głównie proste ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych,
 • ubezpieczenie niskiego wkładu własnego,
 • ubezpieczenie pomostowe - zapewni ochronę bankowi do czasu uzyskania wpisu hipoteki do księgi wieczystej kredytowanej nieruchomości.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »

Kiedy można domagać się zwrotu ubezpieczenia kredytu?
Kredytobiorca może odzyskać składkę na ubezpieczenie, czyli otrzymać zwrot ubezpieczenia kredytu w przypadku:

 • przedterminowej spłaty kredytu,
 • dobrowolnej rezygnacji z polisy w okresie kredytowania,
 • wypowiedzenia umowy przez bank i skierowania jej do windykacji.

Zgodnie z art. 813 Kodeksu Cywilnego, jeśli składka na ubezpieczenie została pobrana jednorazowo, za cały okres kredytowania podczas zawierania umowy, klient może ubiegać się o zwrot za niewykorzystany okres ochrony - w postaci proporcjonalnej składki.
Prawo do zwrotu obowiązuje też, jeśli składka była pobierana co miesiąc. Wówczas należy złożyć wniosek o zwrot do banku, który musi dokonać odpowiedniego rozliczenia.

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
 • Konto osobiste w Volkswagen Bank GMBH Oddział w Polsce »