A A A
drukuj

Czy osoba zarabiająca najniższą krajową otrzyma kredyt hipoteczny?

Data publikacji: 2019.07.01 godz. 16:47
OCENA
5,0/5

W Polsce obowiązują przepisy ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę z dnia 10 października 2002 roku. Na ich podstawie ustalana jest co roku wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jest ona przedmiotem negocjacji w ramach Rady Dialogu Społecznego. Ile wynosi obecnie i czy przy takich zarobkach dana osoba ma szansę uzyskać kredyt hipoteczny?

Fot: Kredyt hipoteczny na minimalną krajową?

Istnieje niewielkie prawdopodobieństwo tego, że osoba, która samodzielnie chce zaciągnąć kredyt hipoteczny i uzyskuje dochody w wysokości pensji minimalnej, otrzyma z banku pozytywną decyzję kredytową. 

2250 zł brutto pensji minimalnej
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 roku, od dnia 1 stycznia 2019 r. ustalono minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 2250 zł. To kwota brutto, czyli pracownik „na rękę” uzyskuje 1 633,79 zł. Czy z takim wynagrodzeniem może pójść do banku i liczyć na to, że uzyska kredyt hipoteczny?

Minimalna pensja krajowa a zdolność kredytowa
Podstawowym warunkiem uzyskania kredytu w banku, bez względu na to, czy będzie to kredyt hipoteczny, gotówkowy czy na przykład samochodowy, jest posiadanie przez klienta ubiegającego się o takie zobowiązanie odpowiednio wysokiej zdolności kredytowej.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »
Każdy bank ma inne zasady szacowania owej zdolności u klientów ubiegających się o kredyty. Najczęściej bierze przy tym pod uwagę wysokość miesięcznych dochodów oraz kosztów, jakie ponosi kredytobiorca regularnie w związku z utrzymaniem czy dopełnianiem obowiązków wobec różnych instytucji.
Minimalna pensja najczęściej jest niewystarczająco wysokim dochodem, o ile stanowi jedyne źródło zarobkowania potencjalnego kredytobiorcy hipotecznego. Po odjęciu od niej hipotetycznej raty i kosztów utrzymania danej osoby może okazać się, że pozostały dochód klienta jest zbyt niski.

DTI przy ocenie ryzyka kredytowego
Bank przy rozpatrywaniu wniosków kredytowych klientów szacuje wskaźnik DTI. To skrót od angielskiego wyrażenia Debt to Income, czyli dług do dochodu. Przy kredytach hipotecznych rozumiany jest on jako współczynnik sumy zobowiązań do bieżącego dochodu netto klienta. Bank przy wyliczaniu zdolności kredytowej bierze pod uwagę zobowiązania bieżące zsumowane z ratą kredytu, o który ubiega się klient. KNF rekomenduje, aby dla kredytów złotowych wskaźnik ten wynosił maksymalnie 50 proc. przy dochodach poniżej średniej krajowej lub 65 proc. przy dochodach powyżej średniej krajowej.
Banki mogą same określać poziom DTI, ale najczęściej nie przekraczają wskazanych poziomów maksymalnych. Jeśli więc klient zarabia tyle, co minimalna krajowa, jego rata kredytu może wynieść maksymalnie niecałe 817 zł i to zakładając, że nie ma żadnych innych obciążeń finansowych, a o to trudno. Banki doliczają do prawdopodobnej raty kredytowej koszty utrzymania siebie i rodziny, koszty mieszkania, czy utrzymania samochodu i inne raty kredytów i pożyczek.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »
Jeśli klient zarabia tyle, co minimalna pensja krajowa, istnieje niewielkie prawdopodobieństwo, że otrzyma kredyt hipoteczny w banku. Większe szanse pojawiają się, jeśli składa wniosek np. wraz ze współmałżonkiem, który też zarabia - co najmniej tyle, ile wynosi pensja minimalna.

Komentarze

comments powered by Disqus
  • Kredyt gotówkowy w Getin Noble Bank »
  • Pożyczka przekorzystna w PEKAO S.A »
  • Konto Przekorzystne z Kartą Wielowalutową w PEKAO S.A »
  • Konto Przekorzystne w PEKAO S.A »