A A A
drukuj

Czym jest operat szacunkowy?

Data publikacji: 2018.04.12 godz. 16:45
OCENA
5,0/5

Między innymi przy zabezpieczaniu kredytu hipotecznego konieczna jest informacja o tym, ile warta jest nieruchomość, która będzie obciążona hipoteką na rzecz banku. W tym celu wykonywany jest operat szacunkowy. Co to takiego?

Fot: Operat szacunkowy w kredytach hipotecznych.

Operat szacunkowy to urzędowa wycena nieruchomości, którą sporządza rzeczoznawca majątkowy. Musi zawierać informacje niezbędne przy dokonywaniu wyceny, w tym wskazanie podstaw prawnych i uwarunkowań dokonania czynności, rozwiązań merytorycznych, toku obliczeń oraz wynik. 

Szczególna wycena
Operat szacunkowy to urzędowa wycena nieruchomości sporządzana przez wykwalifikowanego rzeczoznawcę majątkowego. To dokument, który przedkładany jest w banku przy wnioskowaniu o kredyt hipoteczny.
Rzeczoznawcą majątkowym jest osoba fizyczna, posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania wartości nieruchomości.

Co zawiera operat szacunkowy?
Zgodnie z prawem operat szacunkowy musi mieć formę pisemną, a jego treść powinna być zgodna z przepisami oraz standardami zawodowymi rzeczoznawców majątkowych. Treść musi być jednolita bez względu na to, jakiej nieruchomości dotyczy operat, gdzie ona się znajduje i jaki rzeczoznawca majątkowy ją sporządza.
W operacie szacunkowym kwotę wartości nieruchomości wyraża się w pełnych złotych. Kwotę wartości nieruchomości można wyrazić w zaokrągleniu do tysięcy złotych, jeżeli nie zniekształca to wyniku wyceny.
Rzeczoznawca musi przedstawić w operacie, w jaki sposób dokonał wyceny nieruchomości oraz określić:

 • przedmiot i zakres wyceny,
 • cel wyceny,
 • podstawy formalnej wyceny nieruchomości oraz źródła danych o niej,
 • dat istotnych dla określenia wartości nieruchomości,
 • stanu nieruchomości,
 • przeznaczenia wycenianej nieruchomości,
 • rodzaju określanej wartości, podejścia, metod i techniki szacowania,
 • obliczeń wartości nieruchomości oraz wynik wyceny wraz z uzasadnieniem.

Rzeczoznawca powinien też przedstawić w operacie analizę i charakterystykę rynku nieruchomości w zakresie dotyczącym celu i sposobu wyceny.
Sprawdź aktualne oferty kredytów hipotecznych »

Kiedy potrzebny jest operat szacunkowy?
Operat szacunkowy może być wymagany przez bank przy zabezpieczaniu kredytu hipotecznego, poprzez ustanowienie hipoteki na nieruchomości i jej wpisywaniu do księgi wieczystej. Jednocześnie operat szacunkowy potrzebny jest przy:

 • podziale majątku i ustalaniu wartości masy spadkowej lub darowizny,
 • aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste,
 • ustalenie ceny sprzedaży i kupna nieruchomości,
 • ustalaniu odszkodowania od gminy,
 • dokonywaniu egzekucji z nieruchomości.

Rzeczoznawca majątkowy po sporządzeniu operatu szacunkowego podpisuje go własnoręcznie, zamieszcza na nim datę i swoją pieczęć.

Komentarze

comments powered by Disqus
 • Konto Proste Zasady w Getin Noble Bank »