A A A
drukuj

Czym jest scoring kredytowy?

Data publikacji: 2018.04.12 godz. 16:36
OCENA
5,0/5

Przy udzielaniu kredytów i pożyczek instytucje kredytowe sprawdzają wiarygodność i zdolność kredytową każdego klienta. Dopiero na podstawie takich analiz mogą wydać decyzję kredytową. W ocenie ryzyka kredytowego ważną rolę odgrywa tzw. credit scoring. Czym on jest?

Fot: Od czego zależy wiarygodność kredytowa?

Credit scoring jest oceną punktową wiarygodności kredytowej klienta. Takiej oceny dokonują zarówno banki, inne instytucje kredytujące, jak i Biuro Informacji Kredytowej. 

Scoring kredytowy
Pojęcie credit scoring bezpośrednio związane jest z dziedziną kredytowania w bankach i spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. To inaczej metoda oceny ryzyka kredytowego, które wiąże się z konkretnym kredytobiorcą. Credit scoring pozwala ograniczyć ryzyko wiążące się z udzieleniem kredytu danemu podmiotowi.
Efektem zastosowania credit scoring jest wyliczenie oceny punktowej, która skonfrontowana z normami pozwala określić, jak wysokie jest ryzyko udzielenia kredytu danej osobie. Jeśli bank może je zaakceptować, wówczas wydaje pozytywną decyzję kredytową.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Jak określa się ocenę punktową?
Credit scoring wyliczany jest na podstawie matematycznych formuł, które dostarczają wartość liczbową będącą oceną wiarygodności finansowej potencjalnego kredytobiorcy. W ramach mechanizmu credit scoring przydzielane są oceny punktowe klientowi wnioskującemu o kredyt, na specjalnej karcie scoringowej. Po określeniu wszystkich ocen, są one sumowane.
Tabela scorigowa tworzona jest na podstawie analizy statystycznej bazy danych o klientach z przeszłości. Analitycy bankowi muszą poszukiwać cech, które odróżniają od siebie zbiorowość dobrych, rzetelnych klientów od tych, którzy mają kłopoty z terminową spłatą swoich zobowiązań.

Interpretacja credit scoringu
Po określeniu punktowej oceny ryzyka kredytowego związanego z danym klientem, można określić, czy będzie on prawdopodobnie rzetelnie spłacał udzielony mu kredyt. Im więcej punktów otrzyma, tym lepiej dla niego.
Zalety credit scoringu
Matematyki nie można oszukać, dlatego banki chętnie stosują metodę credit scoring dla oceny ryzyka kredytowego. Metoda ta jest oparta na danych zebranych dzięki porównywaniu ze sobą rzetelnych i nierzetelnych kredytobiorców, którzy ubiegali się równolegle o kredyt. Dostosowuje się ją do akceptowalnych, statystycznych zasad i metod.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »

Scoring w bankach i w BIK
O ile banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe chronią tajemnicę, jaką jest tryb działania credit scoring, o tyle BIK ujawnia, jakie czynniki wpływają na ostateczną ocenę scoringową. Będzie ona tym niższa, jeśli klient:

  • ma więcej kredytów spłacanych nieterminowo,
  • dłużej zalega ze spłatami rat,
  • ma większe zadłużenie spłacane nieregularnie,
  • w wysokim stopniu przekracza przyznane limity kredytowe,
  • mniej czasu upłynęło od ostatniego wykroczenia.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Przy niskim poziomie scoringu ocena z BIK będzie negatywna, a bank najprawdopodobniej odmówi wypłaty kredytu.

Komentarze

comments powered by Disqus
  • Pożyczka gotówkowa do 5000 zł w Getin Noble Bank »
  • Kredyt gotówkowy w Getin Noble Bank »
  • Konto dla młodych Mobi w ING Bank Śląski »