A A A
drukuj

Czym jest zasiłek stały? Nowe przepisy od października

Data publikacji: 2018.10.16 godz. 13:53
OCENA
2.6/5

Zasiłki mają wyrównywać szanse i wspomagać pod względem finansowym osoby, które tego potrzebują. Można wyróżnić m.in. zasiłki socjalne, zasiłki pielęgnacyjne czy zasiłki chorobowe. Szczególnym rodzajem tego rodzaju świadczeń są zasiłki stałe. Czym są i komu się należą?

Fot: Zasiłki - przepisy na 2019 rok.

Od nowego roku zasiłek stały będzie wypłacany uprawnionym osobom w kwocie od 30 zł do nawet 645 zł. Muszą one spełniać przy tym kryteria uznania ich za osoby niezdolne do pracy, ale również mieścić się w kryterium dochodowym. 

Podstawa prawna
Z dniem 1 października 2018 roku weszły w życie przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z 11 lipca 2018 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Od tego dnia obowiązuje nowa kwota maksymalna zasiłku stałego, zachowująca swoją aktualność do końca 2018 roku i w roku 2019. Zasiłek stały to świadczenie pieniężne z pomocy społecznej.

Komu przysługuje taki zasiłek?
Prawo do uzyskania zasiłku stałego z pomocy społecznej przysługuje pełnoletniej osobie, która:

  • samotnie gospodaruje i jest niezdolna do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolna do pracy, jeśli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
  • pozostaje w rodzinie, ale jest niezdolna do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolna do pracy, jeśli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Ile wyniesie zasiłek stały?
Zasiłek stały będzie można w 2019 roku otrzymywać w kwocie od 30 do 645 zł. Suma minimalna takiego zasiłku, tj. 30 zł miesięcznie, po zmianie przepisów nie ulega zmianom.
Jednocześnie zasiłek stały nie będzie przysługiwać, zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej, jeśli dojdzie do zbiegu uprawnień. Czyli dana osoba będzie uzyskiwać już:

  • rentę socjalną,
  • świadczenie pielęgnacyjne,
  • specjalny zasiłek opiekuńczy,
  • dodatek z tytułu samotnego wychowywania.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »

Tak samo stanie się, jeśli osoba wnioskująca o zasiłek stały utraci prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Przy ustalaniu wysokości zasiłku stałego oraz tego, czy taki zasiłek przysługuje, nie bierze się pod uwagę kwoty zasiłku okresowego.

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »
  • Kredyt gotówkowy w VeloBank »