A A A
drukuj

Ile od 1 grudnia 2019 roku będzie mógł dorobić emeryt bez zmniejszenia świadczenia?

Data publikacji: 2020.01.27 godz. 13:14
OCENA
5.0/5

Emeryci i renciści uzyskują świadczenia od organu rentowego, na przykład z ZUS-u. Może ono być ich źródłem utrzymania, ale prawo nie zakazuje emerytom pracy zawodowej. Od 1 grudnia emeryci będą mogli zarobić więcej niż dotychczas bez straty całości lub części świadczenia.

Fot: Dorabianie na emeryturze w 2020 roku.

Od 1 grudnia 2019 roku emeryci, którzy nie osiągnęli jeszcze wieku emerytalnego lub pobierają emeryturę, mogą dorobić do świadczenia nie więcej niż 3452 zł, aby nie uległo ono zmniejszeniu oraz nie więcej niż 6411 zł brutto miesięcznie, aby ZUS go nie zawiesił. 

Dorabianie do emerytury
Seniorzy są w Polsce aktywni zawodowo. Liczba pracujących emerytów wciąż rośnie – w ciągu ostatnich 4 lat wzrosła o 30 proc. Większą ich część stanowią kobiety – wśród dorabiających do emerytury w 2018 roku 56 proc. Stanowiły kobiety.
Zdecydowana większość osób pracujących i pobierających świadczenia emerytalne ma 60-65 lat i więcej, a więc osiągnęło już powszechny wiek emerytalny, który wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Wówczas prawo pozwala dorabiać emerytom bez żadnych limitów, a rozliczenia z ZUS pozostają takie same.
Jeśli jednak świadczeniobiorca otrzymuje wcześniejszą emeryturę lub rentę, musi pilnować, ile dochodów uzyskuje miesięcznie. To zgodne z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Wskazano w nich, że wysokość przysługującej emerytury lub renty może ulec zmniejszeniu lub prawo do tych świadczeń ulegnie zawieszeniu w przypadku osiągania przez świadczeniobiorcę przychodu wpływającego na uprawnienia emerytalno-rentowe powyżej określonej kwoty progowej.

Konta oszczędnośœciowe z 18 banków. Porównaj oferty »

Nowe limity od 1 grudnia 2019 roku
Zwiększeniu uległ w ostatnim czasie, dokładnie od 1 grudnia 2019 roku limit, powyżej którego świadczenia z ZUS będzie mogło zostać emerytowi lub renciście zmniejszone lub zawieszone. Przez kolejne 3 miesiące limit ten wyniesie ponad 3452 zł brutto, czyli o 65 zł więcej niż dotychczas. Kwotą graniczną jest 70 proc średniego miesięcznego wynagrodzenia brutto.

Zmniejszenie lub zawieszenie prawa do świadczenia
Dopóki emeryt pobierający np. wcześniejszą emeryturę nie przekroczy wyznaczonej kwoty granicznej, będzie mógł dorabiać sobie do świadczenia emerytalnego, ale nie będzie ono ani zmniejszane, ani zawieszane. Jeśli zaś dochody przekroczą wspomniany limit, to świadczenie będzie pomniejszane o kwotę odpowiadającą przekroczeniu, aż do osiągnięcia 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Wówczas emeryt musi liczyć się z tym, że jego świadczenie ulegnie zawieszeniu. Przez najbliższe 3 miesiące kwotą graniczną będzie około 6411 zł miesięcznie.

Szukasz najlepszej lokaty? Porównaj oferty »

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »