A A A
drukuj

Ile w praktyce kosztuje refinansowanie kredytu?

Data publikacji: 2015.11.16 godz. 00:00

Opracowanie własne
OCENA
5.0/5

Zaciągając kredyt klient poszukuje najkorzystniejszej dla siebie oferty pod względem kosztów zobowiązania. Po kilku latach spłaty może się jednak okazać, że banki oferują już znacznie lepsze warunki kredytowania. Można wówczas zaciągnąć kredyt refinansowy. Ile to kosztuje?

Fot: Ile w praktyce kosztuje refinansowanie kredytu?

W zależności od banku refinansowanie może kosztować klienta od 0 do nawet 5 proc. pozostałej do spłaty kwoty kredytu. Po 5 latach od wypłacenia kredytu kredytobiorca w większości przypadków w polskich bankach dokona takiej operacji bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Nowy kredyt przynosi oszczędności
Zaciągając kredyt w okresie największego kryzysu finansowego, kredytobiorcy musieli godzić się na wysokie marże bankowe. Przed 2009 rokiem kredyt można było uzyskać z marżą średnią nieprzekraczającą 1 proc. Przekładało się to na niskie oprocentowanie kredytów i pożyczek w polskich bankach. Niemniej, kryzys finansowy w Stanach Zjednoczonych, który przełożył się też na sferę bankową w Polsce i krajach europejskich spowodował, że kredyty zaciągano nawet z marżą na poziomie 3 proc. Marże zaczęły maleć od IV kwartału 2009 roku. W I kwartale 2015 roku średnie marże wynosiły od 1,1 proc. do nawet 3,6 proc. Najniższe dotyczyły promocyjnego okresu spłaty kredytu w bankach, a później klient musiał płacić wyższe odsetki od uzyskanego kredytu.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »
Jeśli firma zaciągnęła kredyt z marżą na poziomie 3 proc. i obecnie ma możliwość jego zmiany na kredyt refinansowy z marżą 1,5 czy 2 proc., wówczas warto zainteresować się taką opcją, zwłaszcza, jeśli bank nie pobierze opłaty za przedwczesną spłatę zaciągniętego zobowiązania kredytowego.

Uwaga!
Zarówno spłata dotychczasowego kredytu, jak i zaciągnięcie nowego pociągają za sobą dodatkowe koszty, które trzeba uwzględnić w kalkulacji korzyści z refinansowania zobowiązania kredytowego.

Limity prowizji
Bank może pobrać prowizję za wcześniejszą, częściową spłatę kredytu zaciągniętego przez klienta. Jeśli jest to kredyt konsumencki, wówczas bank obowiązują zasady wskazane przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w ustawie o kredycie konsumenckim. Art. 48 tejże ustawy określa, że

„1. Konsument ma prawo w każdym czasie do spłaty całości lub części kredytu przed terminem określonym w umowie.
2. Kredytodawca nie może uzależnić wcześniejszej spłaty kredytu od jego poinformowania przez konsumenta.”

Klient ponadto ma prawo do obniżenia dodatkowych kosztów dotyczących okresu, o który zostanie skrócony czas obowiązywania umowy, nawet jeśli poniósłby te koszty przed spłatą. W umowie kredytowej bank może zastrzec, że w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu zostanie pobrana prowizja, o ile:

  • spłata przypada na okres, w którym oprocentowanie kredytu jest stałe,
  • kwota spłacanego w okresie kolejnych 12 miesięcy kredytu jest wyższa niż 3-krotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z grudnia roku poprzedzającego rok spłaty kredytu.

Prowizja nie może przekroczyć 1 proc. kwoty spłaty, jeśli okres pomiędzy datą spłaty kredytu a terminem spłaty jest dłuższy niż rok. Nie może być też wyższa niż 0,50 proc. spłacanej części lub całości kredytu, jeśli okres pomiędzy datą spłaty kredytu, a terminem spłaty nie przekracza roku. Dodatkowo, ograniczono prowizję do wysokości odsetek, jakie kredytobiorca zapłaciłby w okresie pomiędzy przedterminową spłatą a uzgodnionym w umowie terminem zakończenia umowy. Nie może być wyższa od bezpośrednich kosztów związanych z tą spłatą.

Czy wiesz że...?
Kredyt, którego umowa została zawarta przed 18 grudnia 2011 roku, przed datą wejścia w życie ustawy o kredycie konsumenckim, może być spłacony wcześniej bez ponoszenia kosztu prowizji dla banku.

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »
  • VeloKonto w VeloBank »