A A A
drukuj

Informacja o stanie konta ubezpieczonego w ZUS – co to jest?

Data publikacji: 2016.09.06 godz. 12:57
OCENA
5,0/5

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma w zakresie swojej działalności zapisany obowiązek gromadzenia składek emerytalnych i rentowych. Obecnie ZUS wysyła do wszystkich przyszłych świadczeniobiorców informację o stanie ich konta emerytalnego. Co będzie można w niej znaleźć?

Fot: Czym jest informacja o stanie konta w ZUS?

Informacje o stanie konta ubezpieczonego w ZUS to standardowe pisma wysyłane ubezpieczonym emerytalnie Polakom, które ZUS wysyła co roku wraz ze wskazaniem okresów ubezpieczenia oraz hipotetycznej wysokości emerytury.

Informacje dla 20 mln Polaków
Szacuje się, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyśle do około 20 mln Polaków informację o stanie ich konta, na którym gromadzone są składki stanowiące podstawę emerytury. W listach znajdą się dane o stanie konta właściwe na dzień 31 grudnia 2015 roku. Taka informacja przekazywana jest do przyszłych emerytów co roku, ale w tym roku nowością jest ujęcie w niej wartości ogólnej kwot zaewidencjonowanych na koncie - łącznej kwoty na subkoncie i koncie oraz wysokość emerytury hipotetycznej wyliczonej na podstawie takich kwot.
Informacje kierowane są do wszystkich osób w Polsce, urodzonych po 31 grudnia 1948 roku, którzy choć przez jeden miesiąc podlegali ubezpieczeniom społecznym, tj. sami opłacali lub były za nich opłacane składki. Osoby, które pracowały przed 1999 rokiem w informacji z ZUS znajdą dodatkowo dane, jaki zgromadziły kapitał początkowy, o ile wcześniej wystąpiły do ZUS o jego wyliczenie. Zakład przekaże informacje o składkach, jakie dotychczas zostały odprowadzone na subkonto w ZUS i do OFE.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »

Trzy warianty emerytury
Wszystkie osoby, które ukończyły 35. rok życia, w informacji z ZUS znajdą trzy warianty hipotetycznej emerytury:

  • wariant I - emerytura obliczona na podstawie środków zgromadzonych na koniec 2015 roku i przy założeniu, że dana osoba nie będzie już pracować.
  • wariant II - emerytura wyliczona na podstawie średniej miesięcznej składki z życia zawodowego, którą będzie mogła dana osoba osiągnąć po uzyskaniu wieku emerytalnego i dalszym odprowadzaniu składek.
  • wariant III - emerytura hipotetyczna obliczona według stanu środków na 31 grudnia 2015 roku, ale z konta i subkonta łącznie.

Co powinien zrobić Polak?
Po uzyskaniu informacji o stanie konta w ZUS na dzień 31 grudnia 2015 roku każda osoba będzie mogła zweryfikować swoje dane pod kątem prawidłowości prowadzenia i rozliczania składek. Dowie się, ile na dzień 31 grudnia 2015 roku ma wyliczonej emerytury hipotetycznej. Jeśli dane te nie będą się zgadzać, należy interweniować, zgłaszając się do pracodawcy lub ZUSu.

Konta oszczędnośœciowe z 18 banków. Porównaj oferty »

Wnioskując o wyjaśnienie sprawy do pracodawcy, pracownik musi otrzymać odpowiedź w ciągu maksymalnie 60 dni. Jeśli nie odpowie, sprawę można zgłosić do ZUS.

Komentarze

comments powered by Disqus