A A A
drukuj

Jak zaoszczędzić na ubezpieczeniach społecznych ZUS?

Data publikacji: 2015.11.10 godz. 00:00

Opracowanie własne
OCENA
5.0/5

Dla przedsiębiorcy, zarówno zatrudniającego pracowników, jak i prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne do ZUS jest obowiązkowe. Jak legalnie można zmniejszyć obciążenia finansowe wynikające z obowiązków wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych?

Fot: Jak zaoszczedzic na ubezpieczeniach spolecznych ZUS?

Zatrudniając pracowników na podstawie umowy o dzieło, podpisując umowę ze studentem lub osobą zatrudnioną w innym zakładzie pracy, można uniknąć opłacania jakichkolwiek składek na ZUS.

Ubezpieczenie pracownika - ile to kosztuje?
Zatrudnianie pracowników powoduje powstanie po stronie pracodawcy wielu obowiązków płatniczych, między innymi składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w części finansowanej przez płatnika. Płatnikiem składek jest pracodawca lub zleceniodawca, o ile pracownik zatrudniony jest odpowiednio na umowie o pracę lub umowie zleceniu. W obu przypadkach płatnik z własnych środków, w odpowiednich częściach ponosi koszt:

  • składek na ubezpieczenie emerytalne - 9,76 proc. podstawy wymiaru,
  • składek na ubezpieczenie rentowe - 6,50 proc. podstawy wymiaru,
  • składek na ubezpieczenia wypadkowe - 1,93 proc. podstawy wymiaru,
  • składek na Fundusz Pracy, 2,45 proc. podstawy wymiaru,
  • składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - 0,1 proc. podstawy wymiaru.

Wybór innej podstawy prawnej wykonywania pracy pozwoli na uniknięcie obowiązku opłacania wszystkich lub części tych składek.

Optymalizacja składek ZUS
Z punktu widzenia kosztów na ZUS w związku z zatrudnianiem pracownika, korzystniejsze dla pracodawcy jest podpisanie z pracownikiem umowy o dzieło. Jest to umowa cywilnoprawna i nie stanowi odrębnego tytułu do ubezpieczeń społecznych. Pracodawca nie musi zgłaszać osoby wykonującej umowę o dzieło do ubezpieczenia zdrowotnego, a kosztem zatrudnienia takiego pracownika będzie jego wynagrodzenie brutto.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »
Wyjątkiem od tej reguły jest zatrudnianie na podstawie umowy o dzieło własnego pracownika przedsiębiorcy. W takim przypadku przychód z umowy o dzieło zostanie uznany za dodatkowy przychód ze stosunku pracy.
Umowa zlecenie również może być zawarta bez konieczności odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne do ZUS. Wystarczy podpisać ją z uczniem gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej, szkoły ponadpodstawowej lub studentem. Osoby te do ukończenia 26. roku życia nie są obejmowane żadnymi ubezpieczeniami z tytułu umowy zlecenia. Ponadto, umowa zlecenie nie spowoduje powstania obowiązku ubezpieczeniowego, jeśli podpisywana jest z osobą będącą już pracownikiem w innej firmie.

Zatrudnianie emerytów
Zatrudniając osoby starsze również można uniknąć opłacania składek na ZUS, o ile są one zatrudnione na podstawie umowy o pracę u innego pracodawcy. W takiej sytuacji zatrudniając seniora na podstawie umowy zlecenie nie powstanie obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, a jedynie obowiązek uiszczania regularnie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

 

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »
  • VeloDom Zielona Hipoteka w VeloBank »