A A A
drukuj

Jaki wpływ na oprocentowanie kredytu ma stopa nominalna?

Data publikacji: 2019.06.17 godz. 11:16
OCENA
5.0/5

W ofertach kredytowych bardzo często akcentowana jest wysokość stopy nominalnej. To wartość procentowa, która przez wielu klientów jest brana pod uwagę przy porównywaniu ofert kredytowych. Jednak stopa nominalna jest jedynie częścią składową rzeczywistego oprocentowania kredytu.

Fot: Co ma wpływ na oprocentowanie kredytu?

Stopa nominalna jest elementem rzeczywistego oprocentowania kredytu lub pożyczki, wraz z prowizją i innymi opłatami obciążającymi kredytobiorcę w związku z udzieleniem zobowiązania. 

Odsetki kredytowe
Bank przy udzielaniu kredytów swoim klientom pobiera wynagrodzenie w postaci odsetek kredytowych. Naliczane są one na podstawie stopy procentowej, która negocjowana jest z bankiem. Oprocentowanie kredytu jest wyliczane według stopy nominalnej.
Oprocentowanie nominalne stanowi wartość procentową podawaną w ofertach kredytowych i w umowach z bankiem w skali roku. Ukazuje ono stopę wynagrodzenia banku za pożyczenie pieniędzy kredytobiorcy.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »

Maksymalna wysokość oprocentowania nominalnego w skali roku
Banki nie mają prawa dowolnie kształtować wysokości oprocentowania nominalnego, ponieważ musi ono się mieścić w ustawowych granicach. Wskazane zostały one w Kodeksie cywilnym oraz tzw. ustawie antylichwiarskiej.
Art. 359 Kodeksy cywilnego stanowi, jaka może być górna granica wysokości odsetek od zobowiązań kredytowych i pożyczkowych. Od 1 stycznia 2016 roku odsetki od sumy pieniężnej będą należne, jeśli wynika to z czynności prawnej albo ustawy, z orzeczenia sądu lub decyzji innego właściwego organu. Gdy w umowie nie określono wysokości odsetek, wówczas będą naliczane odsetki ustawowe w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych. Dodatkowo wskazano, że maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotnej wysokości odsetek ustawowych.Zakładając więc, że wysokość stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego wynosi obecnie 1,5 proc., odsetki ustawowe wynoszą 5 proc. w skali roku, a maksymalna wysokość oprocentowania nominalnego w skali roku - 10 proc. 

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Rzeczywiste koszty kredytu
W formularzach informacyjnych banków dotyczących kredytów ujawniane jest oprocentowanie nominalne kredytu, ale i poziom RRSO, czyli Roczna Rzeczywista Stopa Oprocentowania. RRSO wskazuje całkowity koszt kredytu obciążający kredytobiorcę.
Duży wpływ na RRSO ma oprocentowanie nominalne, ale nie jest ono automatycznie oprocentowaniem rzeczywistym. Żeby poznać całkowity koszt kredytu, trzeba doliczyć do odsetek nominalnych również koszty prowizji, dodatkowych opłat oraz na przykład składek na ubezpieczenia kredytu.

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Konto osobiste w Volkswagen Bank GMBH Oddział w Polsce »