A A A
drukuj

Kiedy bank może zmienić oprocentowanie kredytu?

Data publikacji: 2018.10.12 godz. 13:50
OCENA
5.0/5

Zmiana oprocentowania kredytu musi być dokonana przez bank zgodnie z prawem. Kredytobiorcy muszą mieć to na uwadze przy zaciąganiu zobowiązań kredytowych ze zmiennym oprocentowaniem. Wszelkie warunki zmiany powinny być opisane w umowie kredytowej.

Fot: Kiedy bank może zmienić warunki kredytu?

Zgodnie z prawem i podpisywaną umową kredytową o kredyt ze zmiennym oprocentowaniem, bank może dokonać modyfikacji wysokości oprocentowania takiego zobowiązania w dowolnym momencie, ale w oparciu o zmiany stopy bazowej WIBOR. 

 

Umowa kredytowa najważniejsza
Wszelkie warunki kredytowania, w tym założenia dotyczące ewentualnej zmiany oprocentowania kredytu, wskazane muszą być przez bank w umowie kredytowej. Obowiązkiem kredytobiorcy dbającego o własne interesy jest zapoznanie się z jej treścią, co pomoże ustrzec się przed niespodziewanymi kosztami. Zawsze można zakwestionować warunki oferowane przez bank kredytobiorcy i negocjować je. Natomiast po podpisaniu umowy jej postanowienia stają się obowiązujące, o ile są zgodne z prawem.
Bank ma możliwość zmiany oprocentowania kredytu właściwie w każdej chwili trwania umowy kredytowej. Nie może jednak tego zrobić w dowolny sposób.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Stopy bazowe kredytów złotowych
Oprocentowanie kredytów i pożyczek w Polsce jest sumą marży banku oraz stopy bazowej WIBOR w odpowiednim okresie. Na przykład przy kredytach hipotecznych zwykle jest to WIBOR 3M.
Bank może zmienić oprocentowanie kredytu lub pożyczki, jeśli nastąpi zmiana w wysokości stopy bazowej WIBOR, a na nią z kolei ma wpływ każda zmiana stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego, która ustalana jest przez Radę Polityki Pieniężnej.
W momencie, gdy wskaźnik WIBOR zwiększy się, rośnie też całkowity koszt kredytu, a kredytobiorca powinien przygotować się na zwiększenie wysokości płaconych co miesiąc rat kredytowych.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »
W umowie kredytowej powinna znaleźć się m.in. informacja, o ile punktów procentowych musi zmienić się wysokość stawki WIBOR, aby oprocentowanie kredytu zostało zmienione.

Umowy kredytowe ze stałym oprocentowaniem
W przypadku podpisywania przez banki i klientów umów o kredyty ze stałym oprocentowaniem, kredytodawcy nie mają możliwości zmiany oprocentowania w trakcie trwania okresu kredytowania. Klient może być więc spokojny o wysokość oprocentowania zobowiązania w założonym w umowie czasie. Niekoniecznie będzie ono obowiązywać przez całą umowę. Trzeba to sprawdzić w warunkach zaoferowanych przez bank kredytobiorcy.

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Kredyt gotówkowy w VeloBank »
  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »