A A A
drukuj

Kiedy kredyt ulega przedawnieniu?

Data publikacji: 2019.09.13 godz. 15:36
OCENA
5,0/5

Podczas zaciągania kredytu czy pożyczki bank lub firma pożyczkowa podpisuje z klientem umowę, w której wskazuje między innymi harmonogram spłaty zobowiązania oraz ostateczny termin zwrotu środków finansowych. Kredytobiorca powinien mieć przy tym świadomość, że kredyt z czasem ulega przedawnieniu. Co to oznacza? Kiedy będzie to miało miejsce?

Fot: Kiedy kredyt się przedawnia?

Przedawnienie kredytu lub pożyczki następuje po 3 latach od chwili, gdy cała kwota kredytu lub pożyczki stała się wymagalna lub poszczególne raty zobowiązania były wymagalne. 

3 lata do przedawnienia
Z art. 118 Kodeksu cywilnego wynika, że przedawnienie kredytu i pożyczki udzielonej przez przedsiębiorcę, nie zaś osobę fizyczną, następuje z upływem 3 lat. To roszczenie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i nie ma przy tym znaczenia, czy kredytobiorcą lub pożyczkobiorcą jest konsument czy przedsiębiorca.
Nieco inaczej wygląda sprawa w przypadku pożyczek udzielanych poza działalnością gospodarczą. Jeśli pożyczkodawcą jest osoba prywatna, a nie przedsiębiorca, wówczas obowiązuje dłuższy termin przedawnienia roszczenia o spłatę pożyczki, który wynosi 6 lat.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Jak liczyć termin przedawnienia?
Kredyt i pożyczka przedawniają się z upływem 3 lat, ale kredytobiorcy lub pożyczkobiorcy powinni przy tym wiedzieć, jak termin ten należy liczyć. Od którego momentu: czy od całkowitej spłaty zobowiązania czy może od daty wskazanej w umowie jako ostateczny czas na zwrot środków finansowych? Żaden z tych sposobów nie jest właściwy, ponieważ prawo określa, że termin przedawnienia należy wyliczyć oddzielnie dla każdej raty kredytu lub pożyczki.

Przedawnienie kredytu przy braku spłaty rat
Zobowiązanie finansowe, kredyt lub pożyczka, powinny być spłacane zgodnie z harmonogramem spłaty. Jeśli tak się nie dzieje, bank lub firma pożyczkowa wysyła do klienta wezwania do zapłaty i ostrzeżenie o konieczności wypowiedzenia umowy, jeśli nie przyniosą one określonych skutków.
Kiedy dłużnik nie reaguje, umowa kredytowa lub pożyczkowa może zostać zgodnie z prawem wypowiedziana przez bank lub firmę pożyczkową. W praktyce powoduje to, że cała kwota zobowiązania staje się wymagalna i od tej pory przestaje obowiązywać wcześniej ustalony harmonogram spłaty. Dłużnik powinien niezwłocznie oddać całą pożyczoną i niespłaconą jeszcze kwotę.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »
Sytuacja ta utrudnia określenie przedawnienia kredytu. Wówczas raty, które były wymagalne jeszcze przed wypowiedzeniem umowy będą przedawniać się każda oddzielnie po upływie 3 lat od chwili ich wymagalności. Pozostałe raty, które byłyby wymagalne w przyszłości, ale w wyniku wypowiedzenia umowy kredytowej tak się nie stanie, przedawniać się będą w jednym terminie 3 lat liczonych od dnia, w którym po wypowiedzeniu umowy kredytobiorca musi spłacić cały dług. Koniec terminu przedawnienia, zgodnie ze zmienionymi 9 lipca 2018 roku przepisami, przypada zawsze na ostatni dzień danego roku kalendarzowego.

Skutki przedawnienia kredytu
Z reguły banki nie czekają 3 lat, aż udzielony przez nie kredyt się przedawni, ale prowadzą w miarę skuteczną egzekucję i kierują sprawę do sądu. Jeśli minął jednak wskazany termin, to bank czy firma pożyczkowa, której konsument był winien pieniądze, nie odzyska już przedawnionych długów. Konsument automatycznie w sądzie jest objęty przedawnieniem kredytu. Z kolei, gdy cała sytuacja dotyczy przedsiębiorcy, musi on sam podnieść w sądzie zarzut przedawnienia, aby sąd je uwzględnił.

Komentarze

comments powered by Disqus
  • Pożyczka gotówkowa Pekao S.A. w PEKAO S.A »
  • Konto Przekorzystne w PEKAO S.A »
  • Konto Przekorzystne z Kartą Wielowalutową w PEKAO S.A »