A A A
drukuj

Kiedy można użyć uproszczonej oceny zdolności kredytowej według Rekomendacji T?

Data publikacji: 2018.10.01 godz. 11:13
OCENA
5.0/5

Komisja Nadzoru Finansowego pełni w Polsce funkcję nadzorczą wobec między innymi banków. Wydaje zalecenia, które w wielu przypadkach są wiążące dla takich instytucji. Zalecenia te są zebrane w ramach Rekomendacji. Rekomendacja T KNF zakłada m.in. uproszczoną ocenę zdolności kredytowej przy określonych warunkach. Kiedy jest ona możliwa?

Fot: Zdolność kredytowa wg Rekomendacji T

Uproszczone zasady oceny zdolności kredytowej zakłada Rekomendacja T wydana przez KNF dla banków przy udzielaniu klientom detalicznym kredytów i pożyczek, o limitowanej wysokości. 

Czym jest Rekomendacja T?
Komisja Nadzoru Finansowego wydała Rekomendację T w 2013 roku i była to rekomendacja dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych. Rekomendację KNF wydała na podstawie art. 137 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe. Wszystkie banki objęte polskim prawem musiały dostosować swoją działalność do wytycznych rekomendacji z uwzględnieniem przepisów obowiązującego prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 11 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim. 

Konieczność oceny zdolności kredytowej konsumenta
Rekomendacja T w punkcie 6 nakazuje bankom badanie zdolności kredytowej klienta pod względem ilościowym i jakościowym, jeszcze przed podjęciem przez nie decyzji o zaangażowaniu się w detaliczną ekspozycję kredytową. Posiadanie owej zdolności jest podstawowym czynnikiem determinującym możliwość uzyskania kredytu w banku przez klienta.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »

Uproszczone zasady oceny zdolności kredytowej
W niektórych założonych w Rekomendacji 7 Rekomendacji T przypadkach banki mogą zastosować uproszczoną ocenę zdolności kredytowej. Ma to miejsce, gdy udzielają klientom detalicznym:

  • dla których kwota kredytu lub pożyczki jest nie większa niż wartość odpowiadająca 4 przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniom w sektorze przedsiębiorstw,
  • dla klientów o współpracy z bankiem trwającej od co najmniej sześciu miesięcy, dla których kwota kredytu lub pożyczki jest nie większa niż wartość odpowiadająca 6 przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniom w sektorze przedsiębiorstw,
  • dla klientów o współpracy z bankiem trwającej od co najmniej dwunastu miesięcy, dla których kwota kredytu lub pożyczki jest nie większa niż wartość odpowiadająca 12 przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniom w sektorze przedsiębiorstw,
  • dla pozostałych klientów, dla których kwota kredytu lub pożyczki nie przekracza miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Jeśli bank stosuje wobec klienta detalicznego uproszczone zasady oceny zdolności kredytowej, powinien poinformować o tym fakcie KNF.

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »
  • Kredyt gotówkowy w VeloBank »