A A A
drukuj

Kolejny wzrost zadłużenia Polaków

Data publikacji: 2019.04.26 godz. 13:35
OCENA
4.5/5

Niemal 10 na 100 dorosłych Polaków ma kłopoty finansowe i długi, z którymi sobie nie radzi. Tak wynika z najnowszego „InfoDługu - Ogólnopolskiego Raportu o Zaległym Zadłużeniu i Niesolidnych Dłużnikach”. Okazuje się, że ogólne zadłużenie Polaków w ostatnim czasie wzrosło.

Fot: Zadłużenie Polaków w 2019 roku.

Zadłużenie Polaków na koniec 2018 roku było o 6,8 mld zł wyższe niż rok wcześniej. Długi ma 2,78 mln osób, które są winne swoim dłużnikom już 74 mld zł. 

2,78 mln Polaków z długami
Wspominany raport InfoDług dotyczy danych zgromadzonych na koniec 2018 roku i z początkiem 2019 roku. Okazuje się na jego podstawie, że aż 2,78 mln Polaków ma problemy z terminową spłatą zobowiązań kredytowych i pozakredytowych. Całkowita liczba dłużników w ujęciu rocznym zwiększyła się o niemal 93,8 tys. osób. Łączna kwota, jaką są oni winni bankom, instytucjom pożyczkowym i innym wynosi 74 mld zł. To o 6,8 mld zł więcej niż na koniec 2017 roku. Wyraźnie widać znaczny wzrost zadłużenia Polaków w ostatnim czasie.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »
Skalę problemu pokazuje m.in. Indeks Zaległych Płatności Polaków. Wynosi on aktualnie 88,1 punktów, co oznacza, że niemal 9 na 100 dorosłych Polaków nie spłaca na czas swoich zobowiązań finansowych. Kwota zadłużenia Polaków rośnie szybciej niż liczba dłużników. Przybywa głównie dłużników, którzy są winni wierzycielom co najmniej 10 tys. zł. Jest ich już 1,13 mln i stanowią 41 proc. ogólnej liczby niesolidnych dłużników, jacy są wpisani do rejestrów BIG InfoMonitor i BIK.

Metodologia raportu InfoDług
Przedstawione dane z raportu InfoDługu zostały zgromadzone na podstawie informacji o długach przeterminowanych powyżej 30 dni, których jednocześnie kwota nie jest mniejsza niż 200 złotych. To między innymi długi wynikające z:

  • niespłacanych rat kredytów i pożyczek,
  • opóźnionych płatności za rachunki za media i czynsz,
  • niezapłaconych alimentów, grzywien i kar sądowych,
  • nieopłaconych mandatów za jazdę bez ważnego biletu,
  • kwot windykowanych przez firmy windykacyjne.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Najwięcej w raporcie InfoDług jest zaległości pozakredytowych - na sumę 39,92 mld zł. Kredytowe stanowią 46 proc. całości zadłużenia, a wartościowo jest to 34,04 mld zł.
Paradoksalnie wraz ze wzrostem ogólnego zadłużenia Polaków, poprawia się kondycja finansowa gospodarstw domowych z uwagi na malejące bezrobocie, realizację programu 500+, czy też dobrą sytuację makroekonomiczną i wzrost płac. Niestety, dodatkowe środki finansowe, jakimi dysponują Polacy, nie są w większości przypadków przeznaczane na spłatę istniejącego zadłużenia, ale na konsumpcję.

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Kredyt gotówkowy w VeloBank »
  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »