A A A
drukuj

Kupowanie mieszkania obciążonego kredytem

Data publikacji: 2019.08.30 godz. 13:51
OCENA
5,0/5

Zakup mieszkania to poważna inwestycja, dlatego decyzja o niej nie powinna być podejmowana pochopnie. Trzeba znać sytuację prawną nieruchomości, a w jej poznaniu pomaga Księga wieczysta. Może się okazać, że jest ona obciążona hipoteką, z uwagi na zaciągnięty kredyt hipoteczny. Czy wtedy można i warto kupić takie mieszkanie?

Fot: Jak kupić mieszkanie, na które jest wzięty kredyt?

Przy kupowaniu mieszkania, które jest obciążone kredytem, kupujący musi wyegzekwować od sprzedającego ważne dokumenty od jego banku, m.in. promesę dotyczącą wcześniejszej spłaty kredytu. 

Zanim kupisz mieszkanie...
Bardzo ważnym etapem kupowania nieruchomości mieszkalnej jest skontrolowanie stanu prawnego nieruchomości. Kupujący musi mieć pewność, że sprzedający ma tytuł prawny do lokalu, a nieruchomość nie ma obciążeń prawnych. Obciążenia te można sprawdzić w Księdze wieczystej nieruchomości.
Znając numer księgi, wpisuje się go po prostu na stronie https://przegladarka-ekw.ms.gov.pl/eukw_prz/KsiegiWieczyste/wyszukiwanieKW. Można przeglądać wszystkie działy księgi, sprawdzić do kogo należy mieszkanie oraz czy ma obciążenia z tytułu m.in. zaciągniętego kredytu hipotecznego czy też innych zobowiązań.
Najważniejszy jest Dział IV KW. Jeśli zaciągnięty był kredyt hipoteczny obciążający hipotekę mieszkania, właśnie w tym miejscu znajdzie się stosowny wpis informujący o:

 • numerze hipoteki,
 • rodzaju hipoteki,
 • sumie hipoteki,
 • rodzaju wierzytelności i stosunku prawnym,
 • terminie zapłaty,
 • wierzycielu hipotecznym.

Jeśli mieszkanie rzeczywiście ma obciążoną kredytem hipotecznym hipotekę, nie trzeba od razu zrezygnować z jego zakupu.

Jak kupić mieszkanie z kredytem?
Kredyt hipoteczny obciąża mieszkanie, nie zaś pierwotnego właściciela nieruchomości. Bank może dochodzić swoich praw z tytułu kredytu nawet od osoby, która kupi mieszkanie bez dopełnienia niezbędnych formalności. Dlatego po sprawdzeniu KW nieruchomości należy poprosić sprzedającego o przedstawienie umowy kredytowej z bankiem. Sprzedający musi wnioskować też do banku z prośbą o ustalenie, ile kredytu pozostało do spłaty. Bank najpewniej zgodzi się na wcześniejszą spłatę kredytu, do której powinno dojść z chwilą przekazania sprzedającemu pełnej kwoty środków za mieszkanie. Zgoda ta nazywana jest fachowo promesą i powinna zawierać dane:

 • oświadczenie banku o zgodzie na dokonanie wcześniejszej spłaty kredytu,
 • wyliczenie całkowitej kwoty spłaty wierzytelności,
 • numer konta bankowego, na które należy dokonać wpłaty.

Sprawdź oferty kredytów hipotecznych na eBroker.pl »

Dla kupującego promesa banku jest gwarancją, że dzięki wcześniejszej spłacie zobowiązania hipoteka zostanie wykreślona z KW. Może to pociągać za sobą dodatkową prowizję dla banku, którą opłaca kredytobiorca.
Najważniejsze dla kupującego jest ostateczne wykreślenie hipoteki. Jeśli to możliwe, to przed zakupem mieszkania może to zrobić sprzedający, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby to nabywca po zakupie mieszkania, na koszt sprzedającego (100 zł) dokonał wykreślenia hipoteki, do czego potrzebny jest stosowny wniosek składany w sądzie do wydziału Ksiąg wieczystych.
Sprawdzenie wszystkich okoliczności zakupu oraz obciążeń wynikających m.in. z hipoteki leży w interesie kupującego, żeby później nie był on narażony na żadne ściąganie długów przez bank czy komornika.

Komentarze

comments powered by Disqus
 • Pożyczka gotówkowa Pekao S.A. w PEKAO S.A »
 • Konto Przekorzystne w PEKAO S.A »
 • Konto Przekorzystne z Kartą Wielowalutową w PEKAO S.A »