A A A
drukuj

Kwoty zasiłków dla bezrobotnych wzrosną do 1000zł?

Data publikacji: 2017.02.10 godz. 11:56
OCENA
5.0/5

Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych, jaki uzyskuje się z urzędów pracy, wynosi nieco ponad 800 zł przez pierwsze trzy miesiące oraz około 650 zł przez kolejne miesiące. Rząd planuje podwyższenie podstawowej stawki zasiłku do 1000 zł, ale dopiero w 2018 roku.

Fot: Będą wyższe zasiłki dla bezrobotnych?

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ma w planach podwyższenie do 1000 zł podstawowej stawki zasiłku dla osób bezrobotnych. Najpóźniej miałoby to nastąpić od 1 stycznia 2018 roku.

Podstawowy, obniżony i podwyższony zasiłek
Zasiłek dla bezrobotnych jest wypłacany uprawnionym do tego osobom, które zarejestrowały się w Powiatowym Urzędzie Pracy w swoim miejscu zamieszkania. Wysokość zasiłku uzależniona jest od stażu pracy wypracowanego przez bezrobotnego w ubiegłych latach i może ona wynosić:

  • 80 proc. kwoty podstawowej zasiłku - staż do 5 lat pracy,
  • 100 proc. kwoty podstawowej zasiłku - staż w granicach od 5 do 20 lat pracy,
  • 120 proc. kwoty podstawowej zasiłku - staż powyżej 20 lat pracy.

Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych wynosi obecnie dokładnie 831,10 zł przez pierwsze trzy miesiące oraz 652,60 zł przez kolejne miesiące. Świadczenie trafia do osób bezrobotnych w okresie od 6 do 12 miesięcy, w zależności od stopy bezrobocia w danym regionie. W najwyższym wariancie bezrobotny przez pierwsze trzy miesiące będzie otrzymywał zasiłek w kwocie 997,40 zł, a przez kolejne 783,20 zł. Wartości te podane są w kwotach brutto.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Prawo do zasiłku
Bezrobotny uzyskuje prawo do zasiłku z PUP, jeśli urząd nie jest w stanie zaoferować mu odpowiedniej pracy, stażu, przygotowania zawodowego, szkolenia, prac interwencyjnych lub prac publicznych. Musi też spełnić wymóg, czyli w okresie ostatnich 18 miesięcy przepracować dokładnie 365 dni na umowie, w której kwota wynagrodzenia nie była niższa niż minimalne wynagrodzenie w gospodarce narodowej i były przy tym odprowadzane składki na Fundusz Pracy.

Czy bezrobotni dostaną po 1000 zł zasiłku?
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ma w planach podwyższenie podstawowej kwoty zasiłku dla bezrobotnych do poziomu 1000 zł miesięcznie. Koszt takiej zmiany został oszacowany na około 500 mln zł, a dodatkowe środki mają pochodzić z zasobów finansowych Funduszu Pracy.

Zmiany mogłyby wejść w życie już w tym roku, najdalej w 2018. Zwiększenie kwoty zasiłku dla bezrobotnych jest częścią planu poprawy skuteczności funkcjonowania urzędów pracy na terenie całej Polski. W parze z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej do 2000 zł brutto oraz wprowadzeniem minimalnej stawki godzinowej w wysokości 13 zł brutto powinno iść podwyższenie kwot zasiłków.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »

 

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Konto osobiste w Volkswagen Bank GMBH Oddział w Polsce »