A A A
drukuj

Licytacja komornicza – co powinieneś wiedzieć?

Data publikacji: 2019.02.27 godz. 12:35
OCENA
4,5/5

Postępowanie egzekucyjne wobec dłużnika prowadzone może być przez komornika dopiero po wydaniu sądowego tytułu wykonawczego i skierowania przez wierzyciela sprawy do kancelarii komorniczej. Wówczas komornik ma prawo i obowiązek zająć majątek dłużnika i spróbować go spieniężyć podczas licytacji. Jak ona wygląda i co się licytuje na licytacjach komorniczych?

Fot: Jak wygląda licytacja komornicza?

Licytacje komornicze mają na celu spieniężenie składników majątku dłużnika, celem pokrycia jego wierzytelności. 

Organizacja licytacji komorniczej
Kiedy komornik na podstawie tytułu wykonawczego zajmuje majątek dłużnika, może dokonać zajęcia wszelkich ruchomości i nieruchomości, które do niego należą lub których jest współwłaścicielem. Komornik wycenia wartość rynkową składników majątku w ramach operatu szacunkowego. Wówczas można rozpocząć licytację komorniczą.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Zanim dojdzie do licytacji
Obowiązkiem komornika jest poinformowanie o planowanej licytacji publicznej na co najmniej dwa tygodnie przed aukcją. Posługuje się on przy tym obwieszczeniem, w którym musi podać:

  • godzinę i miejsce aukcji,
  • oznaczenie sprzedawanego składnika majątku, np. nieruchomości,
  • kwotę oszacowanej wartości,
  • cenę wywoławczą,
  • wysokość wadium wymaganego do przystąpienia do aukcji,
  • miejsce i czas, w którym przed licytacją można obejrzeć nieruchomości i ruchomości objęte nią.

W obwieszczeniu komornik podaje też informację o prawach osób trzecich do licytowanych składników majątku, ale załącza, że nie będą one przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz zwycięzcy.
Ogłoszenia o planowanych licytacjach komorniczych są publikowane na internetowej stronie Krajowej Rady Komorniczej, na stronach licznych komorników lub w siedzibach sądów.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Jak uczestniczyć w licytacji?
Podstawowym wymogiem stawianym potencjalnym uczestnikom licytacji komorniczych jest wpłacenie wadium w wysokości jednej dziesiątej sumy wartości licytowanego przedmiotu. Wadium nie przepada - jeśli licytujący kupi przedmiot na licytacji, od jego ceny jest odliczana wartość wadium. Pozostali uczestnicy licytacji mają zwracaną kwotę rękojmi. Wadium można stracić, jeśli wylicytuje się ruchomość lub nieruchomość, ale nie dopełni się w terminie warunków licytacji.

Przebieg licytacji
Licytacja komornicza może odbywać się w dwóch terminach. W pierwszym komornik wylicza wartość ruchomości lub nieruchomości i określa, ile wynosi średnia wartość rynkowa. Na pierwszej licytacji cena wywoławcza wynosi 75 proc. oszacowanej kwoty, ale jeśli dana rzecz czy nieruchomość nie zostaną sprzedane, na drugiej licytacji cena wywoławcza wynosi 50 proc. oszacowanej wartości.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »
Licytacje komornicze prowadzone są ustnie, a po podaniu ceny wywoławczej zgłaszają się chętni do zakupu. Komornik podwyższa cenę o najwyższą zaoferowaną przez uczestników kwotę, a kiedy trzykrotnie wygłosi tę samą ofertę i nikt jej nie przebije, znany jest wygrany licytacji.

Komentarze

comments powered by Disqus