A A A
drukuj

Na czym polega doposażenie stanowiska pracy?

Data publikacji: 2016.01.08 godz. 09:54
OCENA
3.3/5

W Powiatowych Urzędach Pracy w całej Polsce pracodawcy mogą starać się o pieniądze na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy utworzonego na potrzeby zatrudnienia skierowanej osoby bezrobotnej. Jakie wydatki można rozliczyć przy tym z przyznanej dotacji?

Fot: Na czym polega doposażenie stanowiska pracy?

Pomoc de minimis na doposażenie stanowiska pracy polega na pokryciu przez PUP kosztów nabycia brakujących elementów wyposażenia nowego stanowiska pracy, niezbędnych do wykonywania przez bezrobotnego obowiązków zawodowych na tym stanowisku.

Wyposażenie lub doposażenie

Refundacja przez PUP kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanej osoby bezrobotnej polega na pokryciu kosztów zorganizowania przez pracodawcę nowego stanowiska pracy w wyniku zakupienia sprzętów (wyposażenie) lub nabycia brakujących elementów niezbędnych do wykonywania pracy na tym stanowisku (doposażenie).

Wypłacanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy stanowi pomoc de minimis, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis.

Jakie wydatki mieszczą się w dotacji?

Osoby, którym przyznano refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w wysokości określonej w umowie, nie wyższej niż 6-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia. Refundacja jest wypłacana pracodawcom na podstawie przedstawionych faktur zakupowych, w terminie 30 dni od daty zatrudnienia skierowanej osoby bezrobotnej.

W ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy nie można pokryć wydatków na:

 • zakup samochodów osobowych,
 • zakup środka transportu dokonanego przez firmy działające w sektorze transportu,
 • zakup towarów do dalszej odsprzedaży oraz surowców i materiałów do produkcji,
 • pokrycie kosztów ubezpieczenia,
 • budowę, remont i adaptację lokalu,
 • leasing maszyn, pojazdów i urządzeń,
 • wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi składnikami wynagrodzenia,
 • opłaty administracyjne i skarbowe,
 • pokrycie zobowiązań podatkowych i kosztów koncesji,
 • spłatę zadłużenia,
 • reklamę i promocję,
 • wniesienie kaucji,
 • zakup nieruchomości,
 • zakup klimatyzacji i alarmu,
 • utworzenie strony www,
 • pokrycie kosztów transportu i przesyłki zakupionych rzeczy,
 • utworzenie miejsca pracy dla współmałżonka,
 • działalność z zakresu handlu obwoźnego i gastronomii obwoźnej.

Beneficjent pomocy z PUP nie może więc np. kupić do firmy samochodu osobowego, czy dokonać remontu lokalu handlowego i koszty te rozliczyć w ramach dotacji na doposażenie stanowiska pracy.

Zakupy zgodne z warunkami refundacji wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy muszą być udokumentowane fakturą, rachunkiem czy umową kupna sprzedaży potwierdzoną w Urzędzie Skarbowym.

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
 • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »
 • VeloKonto w VeloBank »