A A A
drukuj

Plan wdrożenia stawki WIRON

Data publikacji: 2023.03.15 godz. 12:19
OCENA
5.0/5

W kwietniu 2022 roku premier Mateusz Morawiecki przedstawił swój plan na poprawę sytuacji finansowej kredytobiorców hipotecznych, którzy przez dynamiczny wzrost głównych stóp procentowych w Polsce mierzyli się z horrendalnie drogimi zobowiązaniami. Plan zakładał likwidację już od 1 stycznia 2023 roku stawki WIBOR(R) i zastąpienie jej nową. Tak się jednak nie stało. Czy WIBOR(R) ostatecznie zniknie?

Fot: WIRON

Stawka referencyjna WIRON ostatecznie ma zastąpić w umowach kredytowych WIBOR(R) do 2025 roku. Zmiana ta ma być realizowana stopniowo.

Pierwotny plan likwidacji WIBOR(R)u
Premier podczas prezentacji tarczy dla kredytobiorców w kwietniu 2022 roku powiedział, że likwidacja WIBOR(R)-u nastąpi z początkiem 2023 roku, co doprowadzi do znacznego zmniejszenia wysokości rat spłacanych przez klientów banków. Pojawiła się wówczas konkretna liczba – 1 mld zł oszczędności, które miały stać się udziałem osób, które zaciągnęły kredyty złotowe z zabezpieczeniem hipotecznym.

Powodem likwidacji WIBOR(R)-u jest to, że banki podczas jego ustalania dokonują procedury fixingu w sposób mało przejrzysty i sprawiedliwy. Kalkulowanie kosztów kredytu miało odbywać się na nowych zasadach.

Podjęto w ubiegłym roku prace, których celem było wyznaczenie nowego wskaźnika referencyjnego do kredytów złotowych w miejsce WIBOR(R)u. Początkowo taką stawką miała być Polonia, publikowana codziennie przez Narodowy Bank Polski, ale ostatecznie wybór padł na WIRON.

Czym jest WIRON?
Narodowa Grupa Robocza ds. reformy wskaźników referencyjnych (NGR) określiła standardy stosowania indeksu WIRON w produktach kredytowych, instrumentach dłużnych i instrumentach pochodnych. WIRON to wskaźnik Warsaw Interest Rate Overnight. O jego wyborze w miejsce WIBOR(R)-u poinformowała Komisja Nadzoru Finansowego już 27 września 2022 roku.

Wskaźnik ten jest wyliczany w oparciu o dane reprezentujące transakcje overnight. To alternatywny wskaźnik referencyjny stopy procentowej.

Harmonogram wprowadzania stawki WIRON
Jak wynika z opublikowanego na stronach KNF dokumentu pod tytułem „Podsumowanie oczekiwanej Mapy Drogowej procesu zastąpienia wskaźników referencyjnych WIBOR i WIBID przez indeks WIRON” właściwie już od grudnia 2022 roku uczestnicy rynku mogli stosować nowy indeks w swoich nowych instrumentach finansowych. Od 2023 roku banki mogły zaś wprowadzać do swoich ofert kredyty stosujące indeks WIRON równolegle z dotychczas oferowanymi kredytami na WIBOR(R).

Wiadomo już, że indeks WIRON nie zastąpił od razu z dniem 1 stycznia 2023 roku WIBOR(R)-u w umowach kredytowych. Istnieje plan obejmujący kilka etapów, który pozwoli na zastąpienie jednej stawki drugą. Uwzględnia on:

  • Fazę wprowadzania – zaplanowaną na 2023 rok, która obejmuje wprowadzenie nowego wskaźnika WIRON do umów i instrumentów finansowych oraz stopniowe pojawianie się kredytów z oprocentowaniem opartym o wskaźnik WIRON, równoległych do oferowanych w bankach kredytów opartych o wskaźnik WIBOR(R). Rok ten ma być poświęcony również na przeprowadzenie kampanii edukacyjnej.
  • Faza wyprowadzania – zaplanowana na 2024 roku, która zakłada budowę odpowiednich ram do wycofania ostatecznie z oferty banków instrumentów i produktów finansowych opartych na WIBOR(R)ze i zastąpienie ich produktami ze stawką WIRON. Ma ona obejmować także wprowadzenie przez banki kredytów mieszkaniowych z oprocentowaniem ze stawką WIRON, emisję obligacji własnych z tym samym indeksem WIRON.
  • Faza finalizacji – zaplanowana na 2025 roku, która będzie stanowiła ostateczne wdrożenie wskaźnika WIRON oraz zaprzestanie kalkulacji i publikacji stawek referencyjnych WIBID i WIBOR.

Z przyjętych założeń wynika, że stawki WIBOR znikną ostatecznie z umów kredytowych dopiero na koniec 2024 roku. WIRON wprowadzony zostanie zaś w życie we wszystkich ofertach banków i nie tylko od 2025 roku.

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Kredyt gotówkowy w VeloBank »
  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »