A A A
drukuj

Średnia krajowa 2018 – ile zarabia się w Polsce ?

Data publikacji: 2018.10.26 godz. 10:20
OCENA
3,3/5

Główny Urząd Statystyczny oraz Ministerstwo Finansów okresowo publikują informacje dotyczące między innymi wynagrodzeń w Polsce, głównie w gospodarce narodowej, ale też pojawiają się raporty dotyczące średniej wysokości pensji w poszczególnych grupach zawodowych. Ile wynosi średnia krajowa w 2018 roku i czy jest ona większa od tej, jaką Polacy uzyskiwali w ubiegłym roku?

Fot: Średnia krajowa 2018 - ile wynosi?

W II kwartale 2018 roku średnie wynagrodzenie pracowników sfery gospodarki narodowej wynosiło nieco ponad 4500 zł, a w przypadku sektora przedsiębiorstw - 4813 zł. 

Czym są średnie zarobki?
Zasadniczo średnie wynagrodzenie jest liczone na podstawie wszystkich pensji uzyskiwanych na danym obszarze, na przykład na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, niezależnie od tego, ile kto zarabia. Do wyliczeń brane są zarówno pod uwagę najniższe pensje, które zgodnie z prawem są regulowane przez odpowiednie przepisy o wynagrodzeniu minimalnym, jak i pensje najwyższe, wielokrotnie od nich wyższe. Średnie wynagrodzenie krajowe należy rozumieć jako średnią płacę w danym kraju, w sektorze gospodarki, w grupach zawodowych czy w pojedynczym przedsiębiorstwie.
Wyliczenie średniego wynagrodzenia polega to na zsumowaniu wynagrodzeń naliczonych za okres sprawozdawczy i następnie podzieleniu sumy przez liczbę pracowników, którym wypłacono pensję. Z puli osób zatrudnionych wyłącza się wszystkie te, które przebywają na urlopie macierzyńskim.

Szukasz najlepszej lokaty? Porównaj oferty »

Wyliczenia GUS
W Polsce przeciętne wynagrodzenie wylicza Główny Urząd Statystyczny i publikuje wyniki już od 1992 roku w ujęciu brutto, a od 1999 roku wynagrodzenie średnie podawane jest razem ze składkami na obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe.
Wiarygodne informacje dotyczące średniego wynagrodzenia w Polsce w 2018 roku zostaną podane dopiero w styczniu lub w lutym 2019 roku, po zakończeniu roku i zsumowaniu wszystkich wyników. Dlatego obecnie można z pełnym przekonaniem powiedzieć, że przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w całym 2017 roku wyniosło dokładnie 4271,51 zł. Ogłosił je 9 lutego 2018 roku Prezes FUS na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383, 1386 i 2120 oraz z 2018 r. poz. 138). To kwota brutto. Na rękę pracownicy otrzymywali zatem średnio nieco ponad 3000 zł.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »
W 2018 roku można mówić tylko o wynikach cząstkowych wynagrodzenia średniego. Wynagrodzenie przeciętne brutto w sektorze przedsiębiorstw wynosiło w sierpniu 2018 roku 4798 zł, a za II kwartał 2018 roku - 4813 zł. Pod względem wojewódzkim, najwyższe średnie wynagrodzenia uzyskują obecnie mieszkańcy województwa mazowieckiego - to 5754 zł brutto miesięcznie, a najniższe mieszkańcy województwa warmińsko-mazurskiego - 3955 zł. Zróżnicowanie lokalizacyjne jest przy tym dobrze widoczne.
GUS podał również, ile wynosiło w II kwartale 2018 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej - 4521 zł.

  • 4521 zł za II kwartał 2018 roku,
  • 4272 zł - za rok 2017.

Na całościowe wyniki dotyczące średniego wynagrodzenia w Polsce za rok 2018, będzie trzeba jeszcze trochę poczekać.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Komentarze

comments powered by Disqus
  • Konto Jakie Chcę w Santander Bank Polska S.A. »
  • Konto Proste Zasady w Getin Noble Bank »
  • Konto Proste Zasady dla obywateli Ukrainy w Getin Noble Bank »