A A A
drukuj

Ulgi, dopłaty, zwolnienia:
Od 1 stycznia rodzice dostają 1 000 zł na dziecko!

Data publikacji: 2016.01.12 godz. 13:10
OCENA
4.6/5

Od 1 stycznia 2016 r. zaczął funkcjonować nowy zasiłek rodzinny. Mowa o świadczeniu rodzinnym na dziecko, które wynosi 1000 zł/m-c. Kto może otrzymać taką pomoc od państwa?

Fot: Od 1 stycznia rodzice dostają 1 000 zł na dziecko!

Zainteresowanie opinii publicznej jest skierowane gównie na program nowego rządu, który ma wspomóc rodziców niepełnoletnich dzieci kwotą 500 zł na dziecko. Dlatego wielu Polaków w ogóle nie zdaje sobie sprawy, że 1 stycznia 2016 r. wprowadzono inną formę pomocy dla rodzin. Nowe świadczenie rodzicielskie jest przeznaczone dla tych osób, które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego. Na pomoc mogą liczyć m.in. bezrobotni i studenci. Dzięki rozwiązaniom zaakceptowanym przez poprzedni Sejm, takie osoby uzyskają 1000 zł miesięcznie. W naszym kolejnym artykule z cyklu „Ulgi, dopłaty, zwolnienia” informujemy, kto będzie mógł otrzymać taką kwotę.

Pomoc od państwa przysługuje też po adopcji i objęciu dziecka opieką
Świadczenie rodzicielskie wprowadzono, aby uzupełnić lukę w systemie pomocy dla rodziców. Dotyczyła ona osób, które nie mają prawa do korzystania z zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Wspomniany zasiłek przysługuje wyłącznie pracownikom i przedsiębiorcom objętym ubezpieczeniem chorobowym. W związku z wymaganiami, jakie stawia ZUS, część osób nie mogła uzyskać dodatkowej pomocy po narodzinach dziecka. Do tej grupy, oprócz studentów i bezrobotnych zaliczali się m.in. rolnicy oraz pracownicy zatrudnieni na nieoskładkowanych umowach cywilnoprawnych. Prócz wymienionych grup beneficjentów, świadczenie rodzicielskie (1000 zł/m-c) obecnie mogą otrzymać również osoby zatrudnione na etacie i przedsiębiorcy. Koniecznym warunkiem jest rezygnacja z zasiłku macierzyńskiego. Natomiast w przypadku bezrobotnych, nie jest brana pod uwagę formalna rejestracja takich osób. Dlatego pomoc otrzyma każda osoba pozostająca bez pracy.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »
Trzeba nadmienić, że od 1 stycznia 2016 r. zasiłek macierzyński oraz uposażenie macierzyńskie musi wynosić przynajmniej 1000 zł/m-c. Takie rozwiązanie wprowadzono, aby świadczenie rodzicielskie nie było wyższe od wspomnianego zasiłku.
Według ustawy z 24 lipca 2014 roku, prawo do świadczenia rodzicielskiego przysługuje:

  • matce lub ojcu dziecka (uwaga: ojciec może otrzymać świadczenie po śmierci matki, po porzuceniu dziecka przez matkę albo po skróceniu okresu pobierania świadczenia na wniosek matki)
  • faktycznemu opiekunowi dziecka w wieku do ukończenia 7 roku (faktyczny opiekun to osoba, która wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka)
  • rodzinie zastępczej (z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej), która opiekuje się dzieckiem do ukończenia 7 roku życia
  • osobie, która przysposobiła dziecko w wieku do ukończenia 7 roku życia

Warto dodać, że w przypadku dziecka z przesuniętym obowiązkiem szkolnym, limit wiekowy wynosi 10 lat zamiast 7 lat (patrz powyżej).

Przejdź na drugą stronę i dowiedz się, przez ile można otrzymywać świadczenie »

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »
  • VeloKonto w VeloBank »