A A A
drukuj

Uwaga na klauzule niedozwolone w umowach kredytowych

Data publikacji: 2015.11.18 godz. 00:00

Opracowanie własne
OCENA
4.1/5

Umowa kredytowa może zawierać tzw. klauzule niedozwolone, które zwykle działają na niekorzyść klienta. Zdarza się, że banki stosują takie zapisy świadomie. Warto wiedzieć, na co zwracać uwagę przy zawieraniu tego typu umów.

Fot: Uwaga na klauzule niedozwolone w umowach kredytowych

Obowiązek założenia konta bankowego lub zawarcia ubezpieczenia, ponoszenie kosztów bankowych czy klauzule grożące wypowiedzeniem umowy w subiektywnych dla banku warunkach to przykładu klauzul niedozwolonych w umowach kredytowych.

Klauzula dotycząca „cross-sellingu”
Bank może zobowiązać w ramach umowy kredytowej klienta do podpisania umowy ze wskazanym ubezpieczycielem, do skorzystania z dodatkowej karty kredytowej czy rachunku bankowego, ale jest to działanie bezprawne, a Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznaje je za klauzulę niedozwoloną występującą pod numerem 267. Klauzula niedozwolona może dotyczyć obowiązku założenia wskazanego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego i przekazywania na niego swojego wynagrodzenia, pod rygorem odstąpienia przez bank od umowy kredytowej.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »

Klauzule dotyczące dodatkowych kosztów
Najpopularniejszą klauzulą w umowach kredytowych jest zarezerwowanie sobie przez bank prawa do niekontrolowanego i nieograniczonego kumulowania sposobów dochodzenia spłaty należności. Jest to klauzula wpisana do Rejestru Klauzul Niedozwolonych pod pozycją nr 1797. Bank zastrzega sobie, że jeśli kredytobiorca np. nie wykona zobowiązania, poniesie koszty związanie z monitorowaniem długu:

• koszty telefonicznego upomnienia,
• koszty korespondencji,
• koszty wyjazdów interwencyjnych do kredytobiorcy.

Klauzule grożące klientowi wypowiedzeniem umowy
To naturalne, że bank może wypowiedzieć umowę kredytową zawartą z klientem, jeśli ten przestanie spłacać swoje zobowiązanie. Niemniej, klauzula pozostawiająca bankowi szerokie pole do własnej, niekontrolowanej i nieobiektywnej oceny sytuacji, w jakiej znalazł się klient i grożąca wypowiedzeniem umowy jest klauzulą niedozwoloną. Bank nie może zastrzec wypowiedzenia umowy np. z uwagi na zagrożenie terminowej spłaty kredytu z powodu złej sytuacji finansowej i majątkowej kredytobiorcy, ponieważ oceny tej nie może dokonać w sposób obiektywny (klauzula 268).

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Klauzule obciążające kosztami konsumenta
Bank może zrzucać na kredytobiorcę odpowiedzialność za ponoszenie jego kosztów działalności. Między innymi są to koszty wysłania wypowiedzenia umowy i inne, co jest klauzulą niedozwoloną numer 1806.

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Kredyt gotówkowy w VeloBank »
  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »