A A A
drukuj

W jaki sposób bank może sprawdzić zatrudnienie kredytobiorcy?

Data publikacji: 2019.07.10 godz. 12:33
OCENA
5.0/5

Bez zdolności kredytowej klient wnioskujący o kredyt w banku nie ma szans na uzyskanie takiego finansowania. Zdolność kredytowa jest definiowana jako zdolność do spłaty zobowiązania wraz z odsetkami i innymi opłatami. Zależy ona między innymi od wysokości uzyskiwanych dochodów. Jak bank ma sprawdzić, gdzie pracuje potencjalny kredytobiorca?

Fot: Bank może sprawdzić zatrudnienie kredytobiorcy?

Banki wymagają od klientów potwierdzenia wysokości uzyskiwanych dochodów. Mogą też same skontaktować się z pracodawcą, aby potwierdzić, czy klient u niego pracuje i ile właściwie zarabia. 

Wniosek kredytowy i załączniki
Procedura kredytowa, obejmująca weryfikację potencjalnego kredytobiorcy, rozpoczyna się z chwilą złożenia kompletnego wniosku kredytowego. Wniosek ten powinien być przygotowany na formularzu bankowym. Należy do niego dołączyć wymagane przez bank załączniki:

  • dokumenty potwierdzające tożsamość klienta,
  • dokumenty dochodowe,
  • dokumenty finansowe,
  • dokumenty dotyczące ewentualnego zabezpieczenia spłaty kredytu.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »

Klient powinien między innymi załączyć do wniosku dokumenty potwierdzające wysokość uzyskiwanych dochodów oraz ich źródło. Jeśli zarabia na etacie, czyli wykonując umowę o pracę, wówczas składa zaświadczenie od pracodawcy, w którym wskazana jest zwykle średnia wysokość dochodów obliczona na podstawie kilku ostatnich okresów rozliczeniowych. Jednak nie tylko w ten sposób można udokumentować dochód.

Metody dokumentowania dochodu
Banki przy udzielaniu kredytów weryfikują wysokość uzyskiwanych dochodów przez klienta. Stosują przy tym cztery różne metody weryfikacji dochodów potencjalnego kredytobiorcy. Wśród nich wyróżnić należy:

  • oświadczenie kredytobiorcy o zatrudnieniu i wysokości dochodów - najczęściej stosowane w przypadku rzetelnych klientów banków, z którymi te mają dobrą historię współpracy;
  • zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach - powszechna metoda weryfikacji wysokości zarobków uzyskiwanych przez klientów;
  • wyciąg z konta osobistego, na które przekazywane jest wynagrodzenie klienta - najczęściej wyciąg trzeba pobrać z trzech ostatnich miesięcy;
  • potwierdzenie złożenia deklaracji PIT za poprzedni rok - czasami kredytobiorca składa taki dokument razem z zaświadczeniem o dochodach.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

W zależności od polityki kredytowej banku można spotkać się z żądaniem złożenia wraz z wnioskiem kredytowym różnych dokumentów dochodowych.

Kontrola zatrudnienia
Jeśli bank ma jakiekolwiek wątpliwości dotyczące wysokości uzyskiwanych dochodów czy samego zatrudnienia w danym zakładzie pracy, zawsze może skontaktować się ze wskazanym przez klienta pracodawcą celem potwierdzenia prawidłowości przekazanych danych.

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Kredyt gotówkowy w VeloBank »
  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »