A A A
drukuj

Co grozi za niezłożenie PIT-u w terminie?

Data publikacji: 2016.02.18 godz. 14:23
OCENA
5,0/5

Kara pieniężna w wysokości nawet ponad 17 mln zł może grozić podatnikowi, który nie wywiąże się z obowiązku złożenia rocznej deklaracji podatkowej PIT. Jakie konsekwencje grożą nierzetelnym podatnikom i jak ich skutecznie uniknąć?

Fot: PIT niezłożony w terminie

W wyniku niezłożenia PIT po stronie podatnika powstaje zaległość podatkowa i narażenie na uszczuplenie budżetu państwa, za co fiskus może wymierzyć samodzielnie lub za pośrednictwem sądu, karę grzywny w wysokości nawet ponad 17 mln zł.

Zwykłe zapominalstwo
Granicznym terminem składania większości deklaracji podatkowych PIT, z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, jest 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego. W takim terminie między innymi rozliczają się wszyscy podatnicy opodatkowani na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej - 18 i 32 proc., oraz podatku liniowego w wysokości 19 proc.
Przez zwyczajną lekkomyślność, zapominalstwo i nierzetelność, podatnicy spóźniają się ze złożeniem PIT. Nawet jeśli przekroczą ustawowy termin wywiązania się z obowiązku podatkowego, powinni jak najszybciej dostarczyć do właściwego względem swojego miejsca zamieszkania urzędu skarbowego swoje rozliczenie roczne.
Wraz z nim powinni dołączyć pismo z czynnym żalem, co pozwoli uniknąć poważnych sankcji grożących za nieterminowe złożenie deklaracji.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Instytucja czynnego żalu
W ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie wspomina się o instytucji czynnego żalu. Niemniej, jest ona wykorzystywana na gruncie Ordynacji podatkowej. Czynny żal zadziała, jeśli w stosunku do podatnika, który spóźnił się z terminem rozliczenia podatkowego, nie zostało jeszcze wszczęte postępowanie przez fiskusa. Podatnik musi mieć ponadto uregulowane wszelkie zaległości podatkowe, które wynikają z niezłożonej deklaracji, a więc podatek należny fiskusowi wraz z odsetkami ustawowymi za każdy dzień zwłoki, musi być opłacony już na konto urzędu skarbowego.
Podatnik, który nie złożył w terminie PIT, powinien sporządzić swoją właściwą deklarację PIT roczną wraz z pismem czynnego żalu, w którym wyjaśnić, dlaczego nie dopełnił wcześniej swojego obowiązku podatkowego.

Kara nałożona przez fiskusa
Jeśli podatnik nie złoży zeznania podatkowego terminowo, to zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 września 1999 r. kodeks karny skarbowy, musi liczyć się z koniecznością poniesienia odpowiedzialności karno-skarbowej. Może zostać obłożony karą finansową za wykroczenie lub przestępstwo skarbowe.
O wykroczeniu skarbowym mowa jest, jeśli kwota, na którą podatnik uszczuplił lub naraził na uszczuplenie należność publiczno-prawną nie przekracza 5 krotności minimalnego wynagrodzenia. W 2016 roku jest to kwota 9250 zł. Fiskus może nałożyć na niego karę grzywny za wykroczenie skarbowe w postaci mandatu w wysokości od 185 zł do 3 700 zł. Sąd może zasądzić wyrok z karą od 185 zł do 37 000 zł albo nakazem na karę w wysokości od 185 zł do 18 500 zł.
Jeśli czyn popełniony przez podatnika będzie zakwalifikowany jako przestępstwo skarbowe, kara wymierzana jest przez sąd w systemie stawek dziennych. Wynika z przemnożenia wysokości jednej stawki przez ich liczbę, przy czym najniższa liczba stawek to 10, a najwyższa - 720. Stawka dzienna w 2016 roku wynosi od 61,66 zł do 24 664 zł. W zależności od wyroku lub nakazu minimalna kara wyniesie 616,60 zł, a maksymalna - przy wyroku 17 758 080 zł, a przy nakazie - 4 932 800 zł.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »

Komentarze

comments powered by Disqus
  • Pożyczka gotówkowa Pekao S.A. w PEKAO S.A »
  • Konto Przekorzystne w PEKAO S.A »
  • Konto Przekorzystne z Kartą Wielowalutową w PEKAO S.A »