A A A
drukuj

Jak 500 plus wpływa na wiarygodność kredytową?

Data publikacji: 2019.04.17 godz. 18:29
OCENA
5.0/5

Program 500 plus zdecydowanie wpływa na finanse wielu rodzin w Polsce. Obecnie istnieje kryterium dochodowe, determinujące wypłatę środków z programu na pierwsze dziecko. Od lipca 2019 roku ma się to zmienić. W jaki sposób pobieranie 500 plus wpływa na wiarygodność kredytową danej osoby?

Fot: Dochody z 500+ podnoszą zdolność kredytową?

500 plus to dodatkowe świadczenie socjalne, które w przypadku krótkoterminowych zobowiązań kredytowych wpływa korzystnie na wiarygodność kredytową klienta. 

2,4 mln rodzin z 500 plus
W 2018 roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej szacowało, że 2,4 mln rodzin w Polsce korzysta z programu 500 plus, a pieniądze są przekazywane na 3,6 mln dzieci. Świadczenie wypłacane jest bez względu na dochód rodziny na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie. Natomiast na pierwsze dziecko 500 plus przysługuje, jeśli dochód rodziny nie przekracza 800 zł na osobę lub 1200 zł w przypadku wychowywania dziecka niepełnosprawnego.
Od 1 lipca 2019 roku kryterium dochodowe zostanie zniesione, dlatego po złożeniu stosownego wniosku, z kompletną dokumentacją, rodziny otrzymają świadczenie 500 plus na każde dziecko. Koszt rozszerzonego 500 plus to szacunkowo 18,5 mld zł rocznie.
Świadczenie to na pewno podbudowuje już teraz budżet domowy milionów polskich rodzin. Czy jednak wpływa na ich wiarygodność kredytową w bankach?

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »

Ocena wniosków kredytowych świadczeniobiorców 500 plus
Przy ocenie wniosku kredytowego bank bierze pod uwagę historię kredytowania klienta w Biurze Informacji Kredytowej, jak i ocenia sytuację finansową klienta. Wylicza przy tym zdolność kredytową, czyli zdolność do spłaty zobowiązania w terminie wskazanym przez bank.
Na poziom zdolności kredytowej wpływa wysokość stałych, miesięcznych dochodów klienta wnioskującego o kredyt. Teoretycznie świadczenie 500 plus, które wypłacane jest z funduszy publicznych, może stanowić dodatkowy i regularny dochód, które banki mogą potraktować jako środki na utrzymanie. Nie jest jednak pewne, że 500 plus wydatnie wpłynie na wiarygodność kredytową klienta.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Problem z 500 plus
Stanie się tak przy krótkoterminowych kredytach, w przypadku których bank może prognozować, że przez cały okres spłaty zobowiązania klient będzie uzyskiwał stale 500 plus. Natomiast w perspektywie 20-30 lat kredytowania hipotecznego nie jest to już pewne. Bank nigdy nie może uzyskać 100 proc. pewności, że rząd nie zlikwiduje w przyszłości programu 500 plus. Musi też przyjąć, że uzyskanie przez dzieci kredytobiorcy pełnoletniości spowoduje zakończenie pobierania świadczenia. Dlatego 500 plus nie wpływa znacząco bezpośrednio na wiarygodność kredytową i nie powoduje, że kredytobiorcy mogą liczyć na preferencyjne traktowanie.

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »
  • Kredyt gotówkowy w VeloBank »