A A A
drukuj

Jak skorzystać z darowizny bez podatku?

Data publikacji: 2019.04.19 godz. 10:08
OCENA
2,8/5

Darowizną mogą być rzeczy i środki pieniężne, a nawet nieruchomości, jakie jedna osoba przekazuje drugiej. Niekiedy przy takim przekazaniu można uniknąć uiszczania podatku od darowizny. W jakim przypadku będzie to możliwe?

Fot: Jak przekazać darowiznę, żeby nie płacić podatku?

Nie ma obowiązku zgłaszania darowizny do urzędu skarbowego, kiedy chce się skorzystać ze zwolnienia przewidzianego dla najbliższej rodziny. Podatku nie płaci się bowiem także i wtedy, gdy osoba otrzymała darowiznę na konkretny cel. 

Ważna grupa podatkowa
Od lat ustawa o podatku od spadków i darowizn wyznacza trzy grupy podatkowe dla obdarowanych darowiznami, a przynależność do jednej z nich decyduje o zwolnieniu z podatku oraz o jego wyliczeniach. Do poszczególnych grup można zaliczyć:

  • Grupa I - małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha, teściowie.
  • Grupa II - zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych.
  • Grupa III - pozostali.

Konta oszczędnośœciowe z 18 banków. Porównaj oferty »

Dla wyjaśnienia warto podać, że zstępnymi są potomkowie dzieci, wnuków itd., zaś wstępnymi - rodzice, dziadkowie, pradziadkowie itd.

Kto korzysta ze zwolnienia z podatku?
Nie wszystkie osoby, które otrzymują darowiznę, są zobowiązane do uiszczenia podatku. Całkowite zwolnienie obowiązuje dla członków najbliższej rodziny, z I grupy podatkowej. Warunkiem skorzystania z niego jest zgłoszenie nabycia darowizny do urzędu skarbowego na formularzu SD-Z2 w terminie 6 miesięcy od dnia nabycia darowizny.
Zgłoszenia darowizny się nie dokonuje, a podatku się nie płaci, jeśli wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, nie przekracza kwoty wolnej od podatku, wynoszącej obecnie dla grup podatkowych:

  • 9 637 zł - I grupa podatkowa,
  • 7 276 zł - II grupa podatkowa,
  • 4 902 zł - III grupa podatkowa.

Szukasz najlepszej lokaty? Porównaj oferty »

Darowizna z polecenia
Kiedy dochodzi do darowizny z polecenia, to opodatkowaniu nie podlegają te kwoty, które obdarowany ma oddać osobie trzeciej, przy jednoczesnym zubożeniu swojego majątku. Na przykład z taką darowizną mamy do czynienia, gdy babcia wręcza pieniądze swojemu dziecku, aby to mogło kupić daną rzecz jej wnukowi.
Dodatkowo, według werdyktu wydanego przez Naczelny Sąd Administracyjny w 2018 roku, z płacenia podatku od darowizny zwolnione powinny być wszystkie osoby, które otrzymują ją na konkretny cel, np. zakup domu. NSA orzekł, że nie trzeba płacić podatku od darowizny z polecenia, kiedy osoba obdarowana na wyraźne życzenie darczyńcy nabywa coś dla siebie za ofiarowane jej pieniądze. Dzieje się tak nawet i wtedy, gdy polecenie nie pomniejsza majątku obdarowanego. Staje się ono powodem dla prawidłowego zmniejszenia podstawy opodatkowania, bez konieczności zgłaszania darowizny.

Komentarze

comments powered by Disqus
  • Konto Jakie Chcę w Santander Bank Polska S.A. »
  • Konto Proste Zasady w Getin Noble Bank »
  • Konto Proste Zasady dla obywateli Ukrainy w Getin Noble Bank »