A A A
drukuj

Komornikowi wolno zająć zasiłek?

Data publikacji: 2016.02.18 godz. 14:25
OCENA
2,8/5

Zasiłki są przyznawane osobom potrzebującym. Teoretycznie egzekucja komornicza nie powinna dotyczyć tych świadczeń, ale czy przepisy rzeczywiście chronią dłużników pobierających zasiłek?

Fot: Komornik może wykonać egzekucję na zasiłku?

Wszelkie świadczenia o charakterze zasiłkowym są źródłami dochodu dłużnika, podobnie jak np. pensja. Różnica polega jednak na tym, że zasiłek jest przyznawany osobom doświadczającym finansowych lub zdrowotnych kłopotów. Dlatego egzekucja komornicza z zasiłku powinna być niedozwolona lub przynajmniej ograniczona do minimum. Warto sprawdzić, czy obowiązujące przepisy przewidują rozwiązania korzystne dla dłużników. Odpowiedź na to pytanie może rozczarować wiele osób.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Od 2010 r. przepisy teoretycznie są korzystniejsze dla dłużników
Kwestia zajęcia komorniczego zasiłków oraz podobnych świadczeń, wzbudza zrozumiałe kontrowersje. Przed 31 marca 2010 r. ten aspekt nie był nawet odpowiednio uregulowany w krajowym prawie. Dopiero zmiana przepisów kodeksu postępowania cywilnego (KPC), wprowadziła istotną zmianę. Zgodnie z nią (patrz artykuł 833 paragraf 6 KPC), egzekucji prowadzonej przez komornika nie podlega:

 • świadczenie alimentacyjne (potocznie alimenty)
 • świadczenie pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów (tj. kwota uzyskiwana z Funduszu Alimentacyjnego)
 • zasiłek rodzinny
 • dodatek do zasiłku rodzinnego (tzn. dodatek z tytułu urodzenia dziecka, dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka, dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego)
 • zasiłek pielęgnacyjny
 • świadczenie pielęgnacyjne
 • dodatek pielęgnacyjny
 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe)
 • świadczenie rodzicielskie
 • dodatek dla sierot zupełnych (doliczany do renty rodzinnej)
 • zasiłek dla opiekuna osoby niepełnosprawnej
 • świadczenie z pomocy społecznej (m.in. zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy)
 • świadczenie integracyjne

Warto wiedzieć, że niewypłacony zasiłek dla bezrobotnych podlega takim samym zasadom egzekucji komorniczej, jak wynagrodzenie za pracę na etacie. Wartość wspomnianego zasiłku nie przekracza jednak kwoty wolnej od potrąceń (1355,69 zł w 2016 r.). Dlatego komornik nie może zająć niewypłaconego zasiłku dla bezrobotnych. Jedyny wyjątek od tej reguły dotyczy zaległych alimentów. W trakcie egzekucji takich świadczeń, nie obowiązuje bowiem kwota wolna od potrąceń.

Dowiedz się więcej o zasadach przyznawania zasiłku dla bezrobotnych »

Przejdź na drugą stronę i sprawdź kiedy komornik może zająć pieniądze z zasiłków »

Komentarze

comments powered by Disqus
 • Konto Przekorzystne w PEKAO S.A »
 • Konto Przekorzystne z Kartą Wielowalutową w PEKAO S.A »