A A A
drukuj

Młodociani będą zarabiać więcej

Data publikacji: 2020.02.24 godz. 09:38
OCENA
4,0/5

Osoby niepełnoletnie w świetle obowiązującego w Polsce prawa mogą zostać pracownikami i podpisać odpowiednią umowę o pracę. Od 2020 roku będą oni zarabiać więcej niż do tej pory. Ile?

Fot: Wyższe zarobki dla młodych?

Osoby młodociane zatrudnione w celu nauki i przygotowania zawodowego, obecnie mogą zarobić więcej – do 345,21 zł miesięcznie w III roku nauki. 

Kim jest młodociany pracownik
Definicja młodocianego pracownika znalazła się w Kodeksie pracy. Zmieniła się ona z dniem 1 września 2018 roku, kiedy obniżono wiek osoby, którą można tak określić z 16 do 15 lat. Artykuł 190 Kodeksu pracy stanowi, że młodocianym pracownikiem jest osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat. Zabronione jest zatrudnianie przy tym osób, które nie ukończyły 15 lat. Dodatkowo osoba młodociana będzie mogła być zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jeśli:

 • ukończyła co najmniej ośmioletnią szkołę podstawową,
 • przedstawi świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża jej zdrowiu.

Konta osobiste z ponad 20 banków. Porównaj oferty »

Osoba, która ukończyła 8-letnią szkołę podstawową, a nie ma jeszcze 15 lat, może być zatrudniona na zasadach określonych dla młodocianych w roku kalendarzowym, w którym kończy 15 lat. Pracę może odbywać w formie nauki zawodu. Jeśli zaś osoba taka nie ukończyła szkoły podstawowej i nie ma 15 lat, może być zatrudniona na zasadach określonych dla młodocianych w celu przygotowania zawodowego w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy. Konieczne jest przy tym wyrażenie zgody na zawarcie umowy o pracę przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego tej osoby oraz uzyskanie pozytywnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.
Ponadto osoba młodociana może wykonywać określoną pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej – najczęściej umowy zlecenia. Chodzi tu o małoletnich, czyli w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego będą to osoby, które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły 18 roku życia. Na pracę małoletniego na podstawie umowy cywilnoprawnej musi wyrazić zgodę jego przedstawiciel ustawowy.
Osoby młodociane mogą pracować i zarabiać. Ustalono, że w przypadku zatrudniania w celu przygotowania zawodowego, ich płaca nie może być niższa niż wskazana w ustawie stawka.

Ile wyniesie wynagrodzenie osoby młodocianej?
Do końca sierpnia 2019 roku obowiązywało w kwestii ustalania wysokości wynagrodzenia pracowników młodocianych Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. Pracownik młodociany w okresie nauki zawodu powinien otrzymywać wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale. Wynosiło ono:

 • nie mniej niż 4% w pierwszym roku nauki,
 • nie mniej niż 5% w drugim roku nauki,
 • nie mniej niż 6% w trzecim roku nauki.

Konta oszczędnośœciowe z 18 banków. Porównaj oferty »

W dniu 13 sierpnia 2019 roku Rada Ministrów przyjęła zmiany w wyniku czego podwyższono stawki wynagrodzeń dla młodocianych:

 • nie mniej niż 5% w pierwszym roku nauki,
 • nie mniej niż 6% w drugim roku nauki,
 • nie mniej niż 7% w trzecim roku nauki.

Od 1 grudnia 2019 roku do 29 lutego 2020 roku wynagrodzenie pracowników młodocianych wyniesie w przypadku zatrudnienia w celu nauki zawodu:

 • 246,58 zł dla pracowników w trakcie I roku nauczania,
 • 295,90 zł dla pracowników w trakcie II roku nauczania,
 • 345,21 zł dla pracowników w trakcie III roku nauczania.

Szukasz najlepszej lokaty? Porównaj oferty »

Trzeba przy tym zaznaczyć, że nauka zawodu trwa od 24 miesięcy do maksymalnie 36 miesięcy. Młodociani przyuczani do wykonywania określonej pracy będą się do niej szkolić w okresie od 3 do 6 miesięcy.

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
 • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »
 • VeloKonto w VeloBank »