A A A
drukuj

Prognoza minimalnego wynagrodzenia w 2020 roku

Data publikacji: 2019.06.17 godz. 11:46
OCENA
5.0/5

Ile minimalnie pracownicy w Polsce będą zarabiać już od 1 stycznia 2020 roku? Eksperci podkreślają, że można liczyć na kolejną podwyżkę płacy minimalnej. O ile?

Fot: O ile wzrośnie minimalna krajowa w 2020 r.?

Ustawowe minimum, o które powinno wzrosnąć wynagrodzenie minimalne w Polsce w 2020 roku, wynosi 100 zł. Niewykluczone jednak, że minimalne pensje wzrosną nawet do poziomu 2450 zł brutto. 

Wzrost minimalnych wynagrodzeń
W naszym kraju minimalne wynagrodzenie ustalane jest na podstawie ustawy z 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Każdorazowo po ustaleniu wysokości pensji minimalnej podlega ona ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów lub w Dzienniku Ustaw, w drodze rozporządzenia Rady Ministrów. Musi to nastąpić w terminie do 15 września każdego roku kalendarzowego na rok następny. Istotą płacy minimalnej jest to, że w przypadku umowy o pracę czy umowy zlecenia pracownik nie może otrzymać wynagrodzenia niższego niż płaca minimalna.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »

Wysokość płacy minimalnej obecnie i w przyszłości
Od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku płaca minimalna w Polsce wynosiła 2100 zł brutto. Została podwyższona od 1 stycznia 2019 roku do 2250 zł brutto i taka stawka będzie obowiązywała do końca bieżącego roku.
Od nowego, 2020 roku należy spodziewać się podwyżki wysokości minimalnego wynagrodzenia. Według prognozy ekspertów płaca minimalna za pracę w 2020 roku może wzrosnąć o co najmniej 4,25 proc. To oznaczałoby podwyżkę o 95,59 zł, czyli wynagrodzenie minimalne wyniosłoby wówczas 2345,59 zł.
Ostatecznie wysokość tej kwoty powinna być wynikiem negocjacji z partnerami społecznymi, ale jak pokazała praktyka z poprzednich lat, może to być trudne. Podaną przez ekspertów kwotę należy uważać za punkt wyjścia dla późniejszych rozmów rządu i partnerów społecznych - przedstawicieli pracowników i pracodawców.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Jakie propozycje ze strony rządu, pracodawców i pracowników?
Można spodziewać się, że pracodawcy zaproponują kwotę, jaka będzie zbliżona do ustawowego minimum, czyli wzrost o 100 zł, tj. do poziomu 2350 zł brutto. Rząd zaś będzie postulował wzrost o 150 zł do 2400 zł brutto, a związkowcy - o około 200 zł do 2450 zł brutto. Jako że mamy do czynienia z rokiem wyborczym, rząd będzie chciał bez wątpienia przyjąć kwotę wyższą od tego, ile wnosi wspominane ustawowe minimum.

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »
  • Kredyt gotówkowy w VeloBank »