Odpowiedzi ekspertów

 • Kiedy refinansowanie kredytów będzie opłacalne? Kiedy refinansowanie kredytów będzie opłacalne? Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym firmy, kredyt inwestycyjny, a do tego karta kredytowa lub jeszcze inne zobowiązanie pociągające za sobą konieczność comiesięcznej spłaty raty, jest…
 • Kto skorzysta z refundacji stanowiska pracy? Kto skorzysta z refundacji stanowiska pracy? Refundacja stanowiska pracy jest pomocą ze strony Powiatowych Urzędów Pracy w całej Polsce dla pracodawców, którzy chcą utworzyć nowe miejsca pracy i zatrudniać…
 • Ile kosztuje wcześniejsza spłata kredytu? Ile kosztuje wcześniejsza spłata kredytu? Wcześniejsze uregulowanie zobowiązania kredytowego wobec banku pozwala na pozbycie się długu, ale pociąga za sobą najczęściej dodatkowe koszty w postaci prowizji za częściową lub całościową…
 • Czy trzeba zwrócić dotację jeśli firma ogłosi upadłość? Czy trzeba zwrócić dotację jeśli firma ogłosi upadłość? Unia Europejska, jak również rząd RP przyznają dotację na realizację konkretnych projektów, spełniających warunki wskazywane w kolejnych konkursach w ramach Programów…
 • Kto dostanie zwrot 34 000 zł podatku? Kto dostanie zwrot 34 000 zł podatku? Niewiele osób wie, że program Mieszkanie dla Młodych prócz dopłat do wkładu własnego, zapewnia również zwrot podatku VAT za materiały budowlane. Ze wspomnianego zwrotu…
 • Kto ma pierwszeństwo w spłacie długów w postępowaniu upadłościowym? Kto ma pierwszeństwo w spłacie długów w postępowaniu upadłościowym? Podstawą ogłaszania upadłości przedsiębiorstwa przez sąd są przepisy Prawa upadłościowego i naprawczego, które precyzują obowiązywanie zasady pierwszeństwa. Kto z wierzycieli w…
 • Kiedy można ogłosić upadłość? Kiedy można ogłosić upadłość? W przypadku, gdy przedsiębiorstwo lub osoba prywatna, nie jest w stanie wyjść ze swoich długów i podołać ich spłacie, może rozpocząć procedurę ogłaszania stanu upadłości. Kiedy jest to…
 • Kto może wziąć kredyt podatkowy prowadząc działalność gospodarczą? Kto może wziąć kredyt podatkowy prowadząc działalność gospodarczą? Prowadząc działalność gospodarczą przedsiębiorca zobowiązany jest do regularnego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, naliczanych według wybranej metody…
 • Do czego może się posunąć windykacja? Do czego może się posunąć windykacja? Zadaniem windykatora zatrudnionego przez bank, firmę windykacyjną czy inne przedsiębiorstwo, jest odzyskanie wierzytelności od dłużnika. Nie może on jednak dążyć do tego celu wszelkimi…
 • Ile w praktyce kosztuje refinansowanie kredytu? Ile w praktyce kosztuje refinansowanie kredytu? Zaciągając kredyt klient poszukuje najkorzystniejszej dla siebie oferty pod względem kosztów zobowiązania. Po kilku latach spłaty może się jednak okazać, że banki oferują już znacznie…
 • Kredyt gotówkowy w VeloBank »
 • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »