A A A
drukuj

Jak obliczana jest zdolność kredytowa przy limicie na karcie kredytowej?

Data publikacji: 2019.06.03 godz. 11:27
OCENA
4,3/5

Podstawowym wymogiem w każdym banku przy udzielaniu jakichkolwiek kredytów jest posiadanie przez kredytobiorcę odpowiednio wysokiej zdolności kredytowej. Jak jest ona obliczana, kiedy klient ubiega się o kartę kredytową?

Fot: Jak karta kredytowa wpływa na scoring kredytowy?

Zdolność kredytowa przy obliczaniu limitu na karcie kredytowej w banku obliczana jest w podobny sposób, jak w przypadku kredytów gotówkowych czy ratalnych. 

Czym jest zdolność kredytowa?
Pod pojęciem zdolność kredytowa należy rozumieć zdolność klienta do spłaty rat kapitałowo-odsetkowych wnioskowanego zobowiązania finansowego miesięcznie, wraz z ewentualnymi opłatami. Wyznacza ona, na ile kredytobiorca jest wiarygodny finansowo i czy po prostu stać go na zaciągnięcie kredytu. Im wyższa zdolność kredytowa, tym lepiej.
Wiele czynników wpływa na ocenę zdolności kredytowej osoby wnioskującej o przyznanie kredytu. Przede wszystkim decydują o niej dochody i koszty ponoszone regularnie przez potencjalnego kredytobiorcę. Każdy zaciągnięty kredyt obniża zdolność, ale dodatkowe dochody ja podwyższają.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Jak banki wyliczają zdolność kredytową?
Nie wystarczy odjąć od dochodów miesięcznych klienta jego miesięczne koszty, aby uzyskać wysokość zdolności kredytowej. Banki monitorują i analizują dochody potencjalnego kredytobiorcy i analizują cechy jakościowe klienta. Przy analizie dochodów brane są pod uwagę:

 • wysokość dochodów,
 • okres kredytowania,
 • wysokość zaciąganego kredytu i jego rodzaj,
 • źródło dochodów,
 • systematyczność uzyskiwania dochodów,
 • aktualne obciążenia i zobowiązania.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »

Realizowana jest również analiza cech jakościowych klienta, do których zaliczyć można:

 • wiek,
 • stan cywilny,
 • zawód,
 • wykształcenie,
 • liczbę osób w gospodarstwie domowym, pozostających na jego utrzymaniu,
 • sprawdzenie zdolności kredytowej.

Wysokość limitu kredytowego przy karcie kredytowej
Zdolność kredytowa jest ustalana przez bank na podstawie wspominanych kryteriów zawsze wtedy, gdy klient ubiega się o jakieś zobowiązanie finansowe w banku. Może nim być również karta kredytowa. Jej ostateczny limit wynika właśnie z oceny zdolności kredytowej. Jest ona obliczana na podstawie tzw. scoringu, czyli bank punktuje odpowiednie kryteria, które są w jego mniemaniu najważniejsze dla owej zdolności.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Komentarze

comments powered by Disqus