Odpowiedzi ekspertów: Aktualności

  • Ile kosztuje wcześniejsza spłata kredytu? Ile kosztuje wcześniejsza spłata kredytu? Wcześniejsze uregulowanie zobowiązania kredytowego wobec banku pozwala na pozbycie się długu, ale pociąga za sobą najczęściej dodatkowe koszty w postaci prowizji za częściową lub całościową…
  • Czy trzeba zwrócić dotację jeśli firma ogłosi upadłość? Czy trzeba zwrócić dotację jeśli firma ogłosi upadłość? Unia Europejska, jak również rząd RP przyznają dotację na realizację konkretnych projektów, spełniających warunki wskazywane w kolejnych konkursach w ramach Programów…
  • Kto dostanie zwrot 34 000 zł podatku? Kto dostanie zwrot 34 000 zł podatku? Niewiele osób wie, że program Mieszkanie dla Młodych prócz dopłat do wkładu własnego, zapewnia również zwrot podatku VAT za materiały budowlane. Ze wspomnianego zwrotu…
  • Kto ma pierwszeństwo w spłacie długów w postępowaniu upadłościowym? Kto ma pierwszeństwo w spłacie długów w postępowaniu upadłościowym? Podstawą ogłaszania upadłości przedsiębiorstwa przez sąd są przepisy Prawa upadłościowego i naprawczego, które precyzują obowiązywanie zasady pierwszeństwa. Kto z wierzycieli w…
  • Kiedy można ogłosić upadłość? Kiedy można ogłosić upadłość? W przypadku, gdy przedsiębiorstwo lub osoba prywatna, nie jest w stanie wyjść ze swoich długów i podołać ich spłacie, może rozpocząć procedurę ogłaszania stanu upadłości. Kiedy jest to…
  • Kto może wziąć kredyt podatkowy prowadząc działalność gospodarczą? Kto może wziąć kredyt podatkowy prowadząc działalność gospodarczą? Prowadząc działalność gospodarczą przedsiębiorca zobowiązany jest do regularnego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, naliczanych według wybranej metody…
  • Do czego może się posunąć windykacja? Do czego może się posunąć windykacja? Zadaniem windykatora zatrudnionego przez bank, firmę windykacyjną czy inne przedsiębiorstwo, jest odzyskanie wierzytelności od dłużnika. Nie może on jednak dążyć do tego celu wszelkimi…
  • Ile w praktyce kosztuje refinansowanie kredytu? Ile w praktyce kosztuje refinansowanie kredytu? Zaciągając kredyt klient poszukuje najkorzystniejszej dla siebie oferty pod względem kosztów zobowiązania. Po kilku latach spłaty może się jednak okazać, że banki oferują już znacznie…
  • Jak banki reaguja na niesplacany kredyt? Jak banki reagują na niespłacany kredyt? W wyniku przejściowych kłopotów z płynnością finansową, kredytobiorca może mieć problem z terminową spłatą kolejnych rat kredytu. Jak w takiej sytuacji zareaguje bank? Czy od razu…
  • Karta kredytowa - jakie popelniamy bledy? Karta kredytowa - jakie popełniamy błędy? Korzystanie z karty kredytowej jest opłacalne, jeśli klient dokonuje za jej pośrednictwem wyłącznie płatności bezgotówkowych, spłaca zadłużenie w okresie bezodsetkowym i dba, aby jego…